zoradene prednasky

Friends

 

 

Najnovšie prednášky

Vývoj inštitúcií - vyvoj institucii.ppt
(at) 2015-10-20 14:12:40
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Skúška - skúška ADMINKOOOO.docx
(at) 2015-10-20 14:12:59
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Rada EU - Rada Európskej únie.pptx
(at) 2015-10-20 14:13:19
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

REU - Rada Európskej únie.docx
(at) 2015-10-20 14:13:38
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Europsky kodex dobrej správnej praxe - principy,europsky kodex dobrej spravnej praxe.docx
(at) 2015-10-20 14:14:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Právomoc EU - PRAVOMOC EU.ppt
(at) 2015-10-20 14:14:16
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Právomoci REU - hlasovanie,pravomoci REU,admin.aparat.docx
(at) 2015-10-20 14:14:42
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Europsky parlament - EP.docx
(at) 2015-10-20 14:15:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Europska komisia - 4.euro.komisia.docx
(at) 2015-10-20 14:16:11
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Normotvorba - 4. Normotvorba.docx
(at) 2015-10-20 14:16:25
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Hlasovanie - 3. Hlasovanie.docx
(at) 2015-10-20 14:16:45
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Europska rada - 3. ER.docx
(at) 2015-10-20 14:17:12
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

Administratívny systém a vývoj - 1.administra.system a vyvoj.docx
(at) 2015-10-20 14:17:38
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Administratívny systém EÚ I.

7.prednáška - 07.doc
(at) 2015-10-20 14:07:21
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Makroekonómia

Fiškálna politika - 4. Fiškálna politika a jej účinnosť.docx
(at) 2015-10-20 14:07:19
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Makroekonómia

Práca ako výrobný faktor - 3. Práca ako výrobný faktor.docx
(at) 2015-10-20 14:07:18
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Makroekonómia

Inflácia - 2. Zdroje porúch ekonomickej rovnováhy - inflácia.docx
(at) 2015-10-20 14:07:16
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Makroekonómia

Ukazovatele ekonomických cyklov - 1. Ukazovetele ekonomických cyklov.docx
(at) 2015-10-20 14:07:14
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Makroekonómia


Morfológia rastlín učebné texty - Morfologia_rastlin_10.pdf
(at) 2015-10-07 17:22:14
Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Anatómia a morfológia rastlín


Poistenie - základy - Poistenie.docx
(at) 2015-07-06 12:03:17
Univerzita Komenského / Fakulta managementu / Mikroekonómia


Staroveké civilizácie - starovek- komplet.doc
(at) 2015-06-26 21:59:38
Univerzita sv. Cyrila a Metoda / Filozofická fakulta / Dejiny praveku

BOZP - bezpečnosť ochrany zdravia pri práci zhrnutie - BOZP- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zhrnutie.doc
(at) 2015-06-26 11:24:55
Technická Univerzita Košice / Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií / Systemy riadenia kvality

BOZP - bezpečnosť ochrany zdravia pri práci - BOZP- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.odt
(at) 2015-06-26 11:14:59
Technická Univerzita Košice / Fakulta Elektrotechniky a Informatiky / Základy Inžinierstva Materiálov

bozp - BOZP.odt
(at) 2015-06-26 11:24:10
Technická Univerzita Košice / Fakulta Elektrotechniky a Informatiky / Základy Inžinierstva Materiálov


Strategický manažment - Strategicky manazment skuska komplet.pdf
(at) 2015-06-24 13:45:01
Ekonomická univerzita / Podnikovohospodárska Fakulta / Strategický manažment


Poistenie - základy a princípy - poistenie.odt
(at) 2015-06-22 12:25:42
Ekonomická univerzita / Obchodná fakulta / Banková manažment a marketing


Teória literatúry 2 (letný semester) - J.-Zambor-–-Teória-literatúry-(spísané-poznámky-pre-1.ročník---letný-semester,-FiF-UK,-2014).doc
(at) 2015-05-31 13:15:35
Univerzita Komenského / Filozofická fakulta / Slovenské dejiny


slovenská lit.20.stor. - komplet SL20.docx
(at) 2015-04-29 23:40:47
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

pravopisno ortoepické cvičenia - POC prednášky .docx
(at) 2015-04-29 23:41:09
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

Lexikológia AJ - Lexicology.docx
(at) 2015-04-29 23:38:41
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / LExikologis