zoradene prednasky

Friends

 

 

Najnovšie prednášky

teória odborného prekladu - Translatologia_teoria_odborneho_prekladu.doc
(at) 2014-06-20 12:35:23
Univerzita Komenského / Filozofická fakulta / Translatológia

Teória tlmočenia - teoria tlmocenia.doc
(at) 2014-06-20 12:27:30
Univerzita Komenského / Filozofická fakulta / Translatológia


dejiny slovenska 20. storočie - Dejiny Slovenska V (1945-1989).doc
(at) 2014-04-28 17:20:04
Univerzita sv. Cyrila a Metoda / Filozofická fakulta / Dejiny Slovenska III


FA zmysel života - Fa - zmysel života.docx
(at) 2014-04-22 17:20:37
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Filozofická Antropológia

FA - tantologia - FA - tantológia.docx
(at) 2014-04-22 17:20:10
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Filozofická Antropológia

Filozofická antropológia - Filozofická antropológia 3. .docx
(at) 2014-04-22 17:19:37
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Filozofická Antropológia

Filozofická antropológia - Filozofická antropológia 2..docx
(at) 2014-04-22 17:19:11
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Filozofická Antropológia

Filozofická antropológia - Filozofická antropológia 1..docx
(at) 2014-04-22 17:18:33
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Filozofická Antropológia


Základy mineralógie - Minerály.doc
(at) 2014-02-02 21:19:45
Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Geografia


Stroje a Zariadenia 2 - SaZ2-prednášky.doc
(at) 2014-01-21 20:06:27
Technická Univerzita Košice / Strojnícka fakulta /


Testy - SVD testy.docx
(at) 2014-01-20 19:38:15
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Somatický Vývin detí a mládeže

Teória_literatúry,1.ročník - TL_RBílik.docx
(at) 2014-01-20 10:47:44
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Teória literatúry


PP1 - PSYCHOLOGICKÉ METÓDY.pptx
(at) 2014-01-09 17:24:58
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Psychologická propedeutika

PP2 - PSYCHICKÉ PROCESY.pptx
(at) 2014-01-09 17:25:26
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Psychologická propedeutika

PP3 - PREDMET PSYCHOLÓGIE.pptx
(at) 2014-01-09 17:25:42
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Psychologická propedeutika

PP4 - EMÓCIE, VOĽA, OSOBNOSŤ.pptx
(at) 2014-01-09 17:26:02
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Psychologická propedeutika


otázky k predmetu základy filozofie - Filozofia.docx
(at) 2014-01-07 23:19:42
Prešovská univerzita / Fakulta humanitných a prírodných vied / Základy Kartografie

Slovne spojenia - všetky lekcie LAT-SK.docx - Slovne spojenia - všetky lekcie LAT-SK.docx
(at) 2014-01-07 00:17:37
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Latinčina


Humanizmu- Konecny - Humanizmus.docx
(at) 2013-12-11 15:30:08
Univerzita sv. Cyrila a Metoda / Filozofická fakulta / Teoria literatury


Miesto leteckej dopravy v štruktúre dopravnej sústavy-OLD - 1. prednáška - Miesto leteckej dopravy v štruktúre dopravnej sústavy.docx
(at) 2013-11-16 21:31:17
Technická Univerzita Košice / Letecká fakulta / Treba zatriedi !!!


Isa Schikorsky_Schnellkurs-KJL_1.cast - Isa Schikorsky_Schnellkurs_KJL_1.Teil.pdf
(at) 2013-10-29 21:30:22
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / NE - Nemecká literatúra pre deti a mládež


Zmluva o EU - Zmluva o EU.pdf
(at) 2013-10-15 17:24:52
Trnavská univerzita / Právnická fakulta / Právo európskej a medzinárodnej integrácie

Prusák-Teória práva,kniha(2001) - Teória-práva---Jozef-Prusák---2001-BA.pdf
(at) 2013-10-15 17:21:17
Trnavská univerzita / Právnická fakulta / Teória práva

Konfesné právo - Konfesné_právo_-_texty__november_2012_.pdf
(at) 2013-10-15 17:17:38
Trnavská univerzita / Právnická fakulta / Rímske právo


strategie a rozvoj osobnosti - prednaska sirotova 4.3.2013.docx
(at) 2013-05-29 22:54:26
Univerzita sv. Cyrila a Metoda / Filozofická fakulta / Psychológia


otázky na skúšku - filozofia vychovy otazky.docx
(at) 2013-05-17 10:12:03
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / filozofia výchovy


Majetkova a kapitalova štruktura podniku - za.doc
(at) 2013-04-30 16:34:21
Žilinská univerzita / Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov / manazment podniku


Prednášky - Letný semester - Letný semester - TŠaP.doc
(at) 2013-04-29 10:08:23
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Teória štátu a práva


7.prednaska - 7.pred..docx
(at) 2013-03-04 19:20:36
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Hospodárska politika Európskej únie

5.prednaska - 5.pred..docx
(at) 2013-03-04 19:21:00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Fakulta verejnej správy / Hospodárska politika Európskej únie