zoradene prednasky

Friends

 

 

Najnovšie prednášky

kniha - Vojtovič.rar
(at) 2014-11-17 16:33:37
Trenčianska univerzita A. Dubčeka / Fakulta Sociálno Ekonomických vzťahov / Manažment

kniha - Vojtovič 1.rar
(at) 2014-11-17 16:33:39
Trenčianska univerzita A. Dubčeka / Fakulta Sociálno Ekonomických vzťahov / Manažment


USAJ - Úvod do štúdia anglického jazyka.doc
(at) 2014-09-29 08:49:09
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

USBAC - USBAC-_komplet.doc
(at) 2014-09-29 08:47:05
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

úvod do pedagogiky - uvod-do-pedagogiky-pozn.doc
(at) 2014-09-29 08:46:26
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

všeobecná jazykoveda - VJ všeobecná jazykoveda.docx
(at) 2014-09-29 08:45:38
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

SSSJ - SSSJ- morfologia.docx
(at) 2014-09-29 08:44:01
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

Psychologicko sociálna komunikácia - PSK prednáš.docx
(at) 2014-09-29 08:43:03
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

staršia slovenská literatúra - SSL prednášky.doc
(at) 2014-09-29 08:40:37
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

morfológia anglického jazyka - MORFOLÓGIA AN od kikyJ.docx
(at) 2014-09-29 08:38:49
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Morfológia a Syntax

staršia anglická literatura - STARŠIA ANGLICKÁ LITERATÚRA.docx
(at) 2014-09-29 08:37:45
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

Literatúra pre deti a mládež - LDM- prednášky.docx
(at) 2014-09-29 08:36:12
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /


teória odborného prekladu - Translatologia_teoria_odborneho_prekladu.doc
(at) 2014-06-20 12:35:23
Univerzita Komenského / Filozofická fakulta / Translatológia

Teória tlmočenia - teoria tlmocenia.doc
(at) 2014-06-20 12:27:30
Univerzita Komenského / Filozofická fakulta / Translatológia


dejiny slovenska 20. storočie - Dejiny Slovenska V (1945-1989).doc
(at) 2014-04-28 17:20:04
Univerzita sv. Cyrila a Metoda / Filozofická fakulta / Dejiny Slovenska III


FA zmysel života - Fa - zmysel života.docx
(at) 2014-04-22 17:20:37
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Filozofická Antropológia

FA - tantologia - FA - tantológia.docx
(at) 2014-04-22 17:20:10
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Filozofická Antropológia

Filozofická antropológia - Filozofická antropológia 3. .docx
(at) 2014-04-22 17:19:37
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Filozofická Antropológia

Filozofická antropológia - Filozofická antropológia 2..docx
(at) 2014-04-22 17:19:11
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Filozofická Antropológia

Filozofická antropológia - Filozofická antropológia 1..docx
(at) 2014-04-22 17:18:33
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Filozofická Antropológia


Základy mineralógie - Minerály.doc
(at) 2014-02-02 21:19:45
Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Geografia


Stroje a Zariadenia 2 - SaZ2-prednášky.doc
(at) 2014-01-21 20:06:27
Technická Univerzita Košice / Strojnícka fakulta /


Testy - SVD testy.docx
(at) 2014-01-20 19:38:15
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Somatický Vývin detí a mládeže

Teória_literatúry,1.ročník - TL_RBílik.docx
(at) 2014-01-20 10:47:44
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Teória literatúry


PP1 - PSYCHOLOGICKÉ METÓDY.pptx
(at) 2014-01-09 17:24:58
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Psychologická propedeutika

PP2 - PSYCHICKÉ PROCESY.pptx
(at) 2014-01-09 17:25:26
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Psychologická propedeutika

PP3 - PREDMET PSYCHOLÓGIE.pptx
(at) 2014-01-09 17:25:42
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Psychologická propedeutika

PP4 - EMÓCIE, VOĽA, OSOBNOSŤ.pptx
(at) 2014-01-09 17:26:02
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Psychologická propedeutika


otázky k predmetu základy filozofie - Filozofia.docx
(at) 2014-01-07 23:19:42
Prešovská univerzita / Fakulta humanitných a prírodných vied / Základy Kartografie

Slovne spojenia - všetky lekcie LAT-SK.docx - Slovne spojenia - všetky lekcie LAT-SK.docx
(at) 2014-01-07 00:17:37
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Latinčina