zoradene prednasky

Friends

 

 

Najnovšie prednášky

Morfológia rastlín učebné texty - Morfologia_rastlin_10.pdf
(at) 2015-10-07 17:22:14
Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Anatómia a morfológia rastlín


Poistenie - základy - Poistenie.docx
(at) 2015-07-06 12:03:17
Univerzita Komenského / Fakulta managementu / Mikroekonómia


Staroveké civilizácie - starovek- komplet.doc
(at) 2015-06-26 21:59:38
Univerzita sv. Cyrila a Metoda / Filozofická fakulta / Dejiny praveku

BOZP - bezpečnosť ochrany zdravia pri práci zhrnutie - BOZP- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci zhrnutie.doc
(at) 2015-06-26 11:24:55
Technická Univerzita Košice / Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií / Systemy riadenia kvality

BOZP - bezpečnosť ochrany zdravia pri práci - BOZP- Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci.odt
(at) 2015-06-26 11:14:59
Technická Univerzita Košice / Fakulta Elektrotechniky a Informatiky / Základy Inžinierstva Materiálov

bozp - BOZP.odt
(at) 2015-06-26 11:24:10
Technická Univerzita Košice / Fakulta Elektrotechniky a Informatiky / Základy Inžinierstva Materiálov


Strategický manažment - Strategicky manazment skuska komplet.pdf
(at) 2015-06-24 13:45:01
Ekonomická univerzita / Podnikovohospodárska Fakulta / Strategický manažment


Poistenie - základy a princípy - poistenie.odt
(at) 2015-06-22 12:25:42
Ekonomická univerzita / Obchodná fakulta / Banková manažment a marketing


Teória literatúry 2 (letný semester) - J.-Zambor-–-Teória-literatúry-(spísané-poznámky-pre-1.ročník---letný-semester,-FiF-UK,-2014).doc
(at) 2015-05-31 13:15:35
Univerzita Komenského / Filozofická fakulta / Slovenské dejiny


slovenská lit.20.stor. - komplet SL20.docx
(at) 2015-04-29 23:40:47
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

pravopisno ortoepické cvičenia - POC prednášky .docx
(at) 2015-04-29 23:41:09
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /

Lexikológia AJ - Lexicology.docx
(at) 2015-04-29 23:38:41
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / LExikologis

Americká literatúra 20.stor. - American literature 20th century- komplet poznamky.doc
(at) 2015-04-29 23:37:13
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /


Rodinné právo - Rodinné právo.doc
(at) 2015-03-11 17:47:00
Žilinská univerzita / Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov / ECVKT


Uvod do studia nem. jazyka - EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT 2.Teil.docx
(at) 2015-02-09 21:45:28
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / NE - Úvod do nemeckého jazyka

uvod do studia teil 1 - EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISSENSCHAFT 1.Teil.docx
(at) 2015-02-09 21:45:56
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / NE - Úvod do nemeckého jazyka

Phonetics - Phonetics 2014 - transcription key.pdf
(at) 2015-02-09 21:43:49
Univerzita Komenského / Pedagogická fakulta / AN - Fonetika a fonológia I.


Vypracované otázky Teória práva I - 2015 - Teória práva I (2015).docx
(at) 2015-02-03 17:48:18
Univerzita Komenského / Právnická fakulta / Teória štátu a práva

Vypracované otázky zo sociológie 2015 - Otazky_zo_sociologie 2015.doc
(at) 2015-02-03 17:46:42
Univerzita Komenského / Právnická fakulta / Sociológia pre právnikov


americká literatúra 19 - AMMM19.storocia (Opraveno) (1).docx
(at) 2015-01-08 15:38:20
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /


americká literatúra 19.stor. - AMMM19.storocia (Opraveno) (1).docx
(at) 2015-04-29 23:37:37
Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta /


Postupová skúška Vzprac Ot z OP 2 - ! Op2 Záväz Právo úprava ZS 2014.doc
(at) 2014-12-02 21:38:00
Univerzita Komenského / Právnická fakulta / Občiasnke právo hmotné


11 - Prednáška 11.docx
(at) 2014-11-28 22:12:40
Technická Univerzita Košice / Hutnícka fakulta / Chemia

10 - prednaška 10.docx
(at) 2014-11-28 22:12:58
Technická Univerzita Košice / Hutnícka fakulta / Chemia

9 - Prednáška 9.docx
(at) 2014-11-28 22:13:19
Technická Univerzita Košice / Hutnícka fakulta / Chemia

7 - Prednáška 7.docx
(at) 2014-11-28 22:13:33
Technická Univerzita Košice / Hutnícka fakulta / Chemia

6 - Prednáška 6.docx
(at) 2014-11-28 22:13:51
Technická Univerzita Košice / Hutnícka fakulta / Chemia

8 - Prednáška 8.docx
(at) 2014-11-28 22:14:04
Technická Univerzita Košice / Hutnícka fakulta / Chemia

3 - chzp prednaska 3.docx
(at) 2014-11-28 22:14:17
Technická Univerzita Košice / Hutnícka fakulta / Chemia

2 - chzp prednaska 2.docx
(at) 2014-11-28 22:14:28
Technická Univerzita Košice / Hutnícka fakulta / Chemia