zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Technická Univerzita Košice / Strojnícka fakulta / Základy konštruovania

 

Strojnicke tabulky by fanci (strojn._tabulky.doc)

 

Výběr

 z ČSN 01 3110

 

 

FORMÁTY VÝKRESŮ

 

Rozměry základních formátů

 

 

 

 

Rozměry v mm

 

Označení formátu

 

Formát výkresu (oříznutá kopie)

Oříznutý originál (matrice,rematrice)

Výkresový list

hlavní

přípustné *)

 

 

 

A0

 44

 841 x 1189

 851 x 1199

 857 x 1205

A1

 24

 594 x 841 

 604 x 851 

 610 x 857

A2

 22

 420 x 594 

 430 x 604 

 436 x 610

A3

 12

 297 x 420 

 307 x 430 

 313 x 436

A4

 11

 210 x 297 

 220 x 307 

 226 x 313

A5

 --

 148 x 210 

 158 x 220 

 164 x 226

*) Označení je přípustné podle RS 3941-73 k použití při výměně dokumentace v rámci RVHP.
V dokumentaci v ČSSR se nepoužívá.
Formáty A5 se mají používat jen vyjímečně.

 

Přednostně se používají formáty podle obr. a

 

Rozměry vybraných doplňkových formátů

 

 

Rozměry v mm

 

Formát výkresu (oříznutá kopie)

Oříznutý originál (matrice,rematrice)

Výkresový list (nejmenší dovolený rozměr)

 

 

 

297 x  630 

 307 x  640 

 313 x  646

297 x  841 

 307 x  851 

 313 x  857

297 x 1050 

 307 x 1060 

 313 x 1066

420 x  841 

 430 x  851 

 436 x  857

420 x 1050 

 430 x 1060 

 436 x 1066

594 x  210 

 604 x  220 

 610 x  226

594 x  630 

 604 x  640 

 610 x  646

594 x 1050 

 604 x 1060 

 610 x 1066

841 x  841 

 851 x  851 

 857 x  857

841 x 1260 

 851 x 1270 

 857 x 1267

Výběr

 z ČSN 01 3114

 

 

ČÁRY

 

Pro technické výkresy se používá tato řada tlouštěk čar: 0,18;0,25;0,35;0,5;0,7;1,0;1,4;2,0 mm.
Tloušťky čar jsou odstupňovány přibližně v násobcích odmocniny ze 2.

 

Druhy a tloušťky čar pro výkresy

Druhy čar

Skupiny a podskupiny1) čar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12)

 

23)

 

33)

 

43)

 

5

 

 

a

b

a

b

a

b

a

b

a

b

 

Tloušťky čar s (mm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. tenká 

  0,13 

  -- 

  0,18 

  -- 

  0,25 

  -- 

  0,35 

  -- 

  0,50 

  -- 

 

  -- 

  0,18 

  -- 

  0,25 

  -- 

  0,35 

  -- 

  0,50 

  -- 

  0,70 

  2. tlustá 

  0,35 

 

  0,50 

 

  0,70 

 

  1,00 

 

  1,40 

 

  3. velmi tlustá 

  0,70 

 

  1,00 

 

  1,40 

 

  3,00 

 

  2,004)

 

1) Podskupina a se používá především pro výkresy ve stavebnictví, podskupina b pro výkresy ve strojírenství a pro elektronická schémata.2) První skupina čar se má používat pro mapy velkých měřítek.3) Skupiny čar 2, 3 a 4 se mají používat přednostně.4) Jen pro tuto skupinu čar, místo tloušťky 2,80 mm.

 

Použití čar na výkresech

Název čáry

 

Poměrná tloušťka čáry

Zobrazení čáry

Použití

Plná pravidelná

velmi tlustá

2s

lepený spoj

 

tlustá

s

Viditelné obrysy a hrany řezů a pohledů zobrazených objektů nebo konstrukcí, rámeček formátu výkresu

 

tenká

1/3s

Obrysy sklopených průřezů, zaoblené neurčité hrany a průniky, ukončení a přerušení obrazu, kótovací, pomocné a odkazové čáry, šrafování

Čárkovaná

velmi tlustá

2s

 

 

tlustá

s

 

 

tenká

1/2s

Zakryté obrysy a neviditelné hrany

Čerchovaná

velmi tlustá

2s

 

 

tlustá

s

Poloha myšlených rovin řezu*)

 

tenká

1/3s

Osy symetrie, roztečné kružnice a přímky, označení úpravy povrchu

Čerchovaná s dvěma tečkami

velmi tlustá

2s

 

 

tlustá

s

 

 

tenká

1/3s

Krajní polohy pohyblivých částí, obrysy a hrany sousedících předmětů, zobrazení původního tvaru, zobrazení konečného tvaru, čáry ohybů na rozvinutých plochách

Plná nepravidelná

tenká

1/3s

Přerušení nebo ukončení obrazu, rozhraní mezi pohledem a řezem u částečných řezů

*)Místo tlusté čerchované čáry lze používat tlusté ůsečky označující rovinu řezu

Výběr z ČSN 01 3112

 

MĚŘÍTKA

 

Měřítko skutečné velikosti 1:1

 

Měřítko zmenšení

Měřítko zvětšení

 1:2 ; 1:5 ; 1:10 ; 1:20 ; 1:50 ; 1:100 

 2:1 ; 5:1 ; 10:1 ; 20:1 ; 50:1 ; 100:1 

 

Značení měřítek

U součásti

M 2:1

 

V popisovém poli 

není-li obraz v měřítku

N

 

při dvou měřítkách

1:1 1:5

 

při více než dvou různých měřítkách

1:X

 

PÍSMO PRO TECHNICKÉ VÝKRESY

 

ČSN 01 3115 ST

 Základní požadavky

 Účinnost od 1.1.1982

ČSN 01 3116

 Latinská abeceda

 Účinnost od 1.1.1982 

ČSN 01 3117

 Cyrilice

 Účinnost od 1.1.1982

ČSN 01 3118

 Řecká abeceda

 Účinnost od 1.1.1982

ČSN 01 3119

 Číslice a značky

 Účinnost od 1.1.1982

 

Písmo typu A

 (d = h/14)

Typy a rozměry písma

1.

 typ A kolmé - d=(1/14)h

 

2.

 typ A šikmé - d=(1/14)h

  - se sklonem 75°  

Charakteristika písma

Označení

Odpovídající rozměr

 

Rozměry (mm)

 

 

 

 

 

 

Výška písma velké abecedy

 h

 (14/14)h

 14d

 2,5

 3,5

 5

 7

 10

 14

 20

malé abecedy

 c

 (10/14)h

 10d

 1,8

 2,5

 3,5

 5

 7

 10

 14

Mezera mezi písmeny

 a 1)

 (2/14)h

 2d

 0,35

 0,5

 0,7

 1

 1,4

 2

 2,8

Nejmenší mezera mezi slovy

 e 2)

 (6/14)h

 6d

 1,1

 1,5

 2,1

 3

 4,2

 6

 8,4

Tloušťka čar písma

 d

 (1/14)h

  

 0,18

 0,25

 0,35

 0,5

 0,7

 1

 1,4

 

Písmo typu B

 (d = h/10)

Typy a rozměry písma

3.

 typ B kolmé - d=(1/10)h

 

4.

 typ B šikmé - d=(1/10)h

  - se sklonem 75°  

Charakteristika písma

Označení

Odpovídající rozměr

 

Rozměry (mm)

 

 

 

 

 

 

 

Výška písma velké abecedy

 h

 (10/10)h

 10d

 1,8

 2,5

 3,5

 5

 7

 10

 14

 20

malé abecedy

 c

 (7/10)h

 7d

 1,3

 1,8

 2,5

 3,5

 5

 7

 10

 14

Mezera mezi písmeny

 a 1)

 (2/10)h

 2d

 0,35

 0,5

 0,7

 1

 1,4

 2

 2,8

 4

Nejmenší mezera mezi slovy

 e 2)

 (6 až 10)h

 d

 1,1

 1,5

 2,1

 3

 4,2

 6

 8,4

 12

Tloušťka čar písma

 d

 (1/10)h

  

 0,18

 0,25

 0,35

 0,5

 0,7

 1

 1,4

 2

1) Mezeru a mezi písmeny, která nesousedí spolu rovnoběžnými tahy např.LA, TV, lze zmenšit na polovinu, tj. na tloušťku čáry d písma.2) Nejmenší mezera e mezi slovy, rozdělená interpunkčním znaménkem, se měří mezi znaménkem interpunkce a následujícím slovem.

 

Typy písma pro technické výkresya) písmo typu A, b) písmo typu B

a)

b)

 

Výběr z ČSN 01 1960

ZÁPICHY TVARU D,E,F,G

 

Označení zápichu tvaru D o 

 šířce b2 = 2,2mm a 

 hloubce h = 0,3mm :

 

 Zápich D 2,2 x 0,3

 

 

Tvar D                      Tvary a rozměry zápichů                      Rozměry v mm

 

Tvar

Průměr hřídele(díry)d1)

 

Rozměry zápichu

 

 

 

přes

do

b2

h2

R

D

 --

 10

 0,8

 0,1

 1

D

 10

 30

 1,4

 0,2

 1,6

D

 30

 80

 2,2

 0,3

 2,5

D

 80

 --

 3,4

 0,4

 4

 

 

 

 

 

Tvar E                      Tvary a rozměry zápichů                      Rozměry v mm

 

Tvar

Výška přímoč.vedení v4

 

Šířka nože

Velikost posunutí

Rozměry zápichu

 

 

Zkos.nebo zaob.souvisící součásti5)

 

přes

do

s

a

h

b

R

 

E 3)

 6

 16

 1,6

 1

 0,5

 2

 0,8

 0,4

E 3)

 16

 32

 2,5

 1,6

 0,8

 3

 1,25

 0,8

E 3)

 32

 50

 4

 2,5

 1,2

 4,8

 2

 1,2

E 3)

 50

  

 6

 3,8

 1,6

 7

 3

 2

 

 

 

 

 

Tvar F,G                      Tvary a rozměry zápichů                      Rozměry v mm

 

Tvar

Průměr hřídele(díry)d1)

 

 

 

Rozměry zápichů

 

 

 

 

min.výška osazení h2

Zkos.nebo zaob.souvisící součásti5)

 

běžné požadavky

 

střídavé napětí

 

b

g

h2

h12

R

 

 

 

přes

do

přes

do

 

 

 

 

 

 

 

F,G

 --

 1,6

 --

 --

 0,5

 0,8

 0,1

0,1

 0,1

 1,6

 0,1

F,G

 1,6

 3

 --

 --

 1

 0,9

 0,1

 0,1

 0,2

 2

 0,1

F,G

 3

 18

 --

 --

 2

 1,1

 0,2

 0,1

 0,4

 3

 0,3

F,G

 18

 80

 --

 --

 2,5

 2,3

 0,3

 0,2

 0,8

 4

 0,6

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

F,G

 přes

 80

 --

 --

 4

 3,4

 0,4

 0,3

 1,2

 6

 1

F,G

 --

 --

 18

 50

 2,5

 2,0

 0,2

 0,1

 1,2

 4

 1

F,G

 --

 --

 50

 80

 4

 3,1

 0,3

 0,2

 1,6

 6

 1,2

F,G

 --

 --

 80

 125

 5

 4,8

 0,4

 0,3

 2,5

 10

 2,5

F,G

 --

 --

 přes

 125

 7

 6,4

 0,5

 0,3

 4

 16

 4

 

 

 

1) Při rozdílných průměrech na jednom výrobku se v odůvodněných případech dovoluje sjednocení zápichů tak, aby je bylo mozno vyrobit stejným nožem.2) Mezní úchylka hloubky h je +0,1mm, hloubky h1 je +0,05mm a předepisuje se jen v technicky odůvodněných případech3) Zápich tvaru E se označuje rozměry s X a, např. E 1,6 X 14) Přiřazené rozsahy výšek v je možno v odůvodněných případech o stupeň posunout5) Hodnoty jsou jen informativní a byly stanoveny ve vhodném poměru k velikosti zápichuPoužití: zápich D - sousední válcové plochy téhož jmenovitého rozměru, avšak s různými mezními úchylkami nebo odlišnou drsností povrchů, a to u hřídelů i u děr. Vhodný pro málo odlišné jmenovité průměry;
     zápich
E - přímočará vedení se sklonem stěn 55°;
     zápich
F,G - válcové a čelní plochy osazených hřídelů nebo děr,popř. přímočará vedení s kolmými stěnami. Zápichy jsou určeny k automatickému programování a lze je vyrobit na číslicově řízených strojích; úhel je 15 až 30°

 

Předepisování na výkresech
Zápichy se na výkresech znázorňují zjednodušeně tenkými plnými čarami s příslušným označením velikosti (obr.1)
Při označování zápichu není nutno uvádět ČSN 01 4960
Drsnost povrchu zápichu R
a=6,3 se na výkresech neuvádí.
Požaduje-li se však z určitých důvodů jiná drsnost, píše se za velikostí zápichu např. F 2,5x0,3 R
a1,6

 

 

Výběr z ČSN 01 3142

 

JSKD*). OZNAČOVÁNÍ PRŮŘEZŮ MATERIÁLŮ
Technické výkresy

 

Tato norma stanoví grafická a zkráceně psaná označení průřezů kovových a nekovových materiálů se stálým příčným průřezem a posloupnost při zapisování jejich rozměrů na technických výkresech a jiné technické dokumentaci.

Tvar

Označení průřezů

 

 

Příklad označení

 

 

 

značka

 

základní rozměry

s graf.značkou (psaného od ruky)

psaného strojem

význam

 

grafická

psaná(strojem)

zápis rozměrů

 

 

 

Kruhový

d

20-500 ČSN 00 0000

20-500 ČSN 00 0000

Tyč kruhová,průměr 20mm,délka 500mm,podle ČSN 00 0000

Čtvercový

4HR

a

10-1000 ON 00 0000

4HR 10-1000 ON 00 0000

Tyč čtvercová,délka strany 10mm,délka 1000mm,podle ON 00 0000

Obdelníkový

a x b

110x90-2000 ČSN 00 0000

4HR 110x90-2000 ČSN 00 0000

Sochor obdelníkový,šířka 110mm,tloušťka 90mm,délka 2000mm,podle ČSN 00 0000

Šestihranný

6HR

a

30-400 ČSN 00 0000

6HR 30-400 ČSN 00 0000

Tyč šestihranná,tloušťka(otvor klíče) 30mm,délka 400mm,podle ČSN 00 0000

Úhelníkový rovnoramenný

L

a x s

40x4-2000 ČSN 00 0000

L 40x4-2000 ČSN 00 0000

Tyč průřezu rovnoramen. L šířka ramen 40mmm tloušťka ramen 4mm,délka 2000mm,podle ČSN 00 0000

T

T

číslo nebo jiné údaje

80x60-3000 ČSN 00 0000

T 80x60-3000 ČSN 00 0000

Tyč průřezu T,šířka příruby 80mm,výška stojiny 60mm,délka 3000mm,podle ČSN 00 0000

Celistvý pás,plochý průřez

+

a x s

100x5-1000 ČSN 00 0000

100x5-1000 ČSN 00 0000

Tyč plochá,šířka 100mm,tloušťka 5mm,délka 1000mm,podle ČSN 00 0000

U-symetrický

U

číslo nebo h x a x s

100-8000 ČSN 00 0000

U 100-8000 ČSN 00 0000

Tyč průřezu U,výška 100mm,délka 8000mm,podle ČSN 00 0000

I

I

číslo nebo jiné údaje

200-6000 ČSN 00 0000

I 200-6000 ČSN 00 0000

Tyč průřezu I,výška 200mm,délka 6000mm,podle ČSN 00 0000

Trubka kruhového průřezu

TR

d x s

TR 70 x 5-1500 ČSN 00 0000

TR 70 x 5-1500 ČSN 00 0000

Trubka kruhového průřezu,průměr 70mm,tloušťka stěny 5mm,délka 1500mm,podle ČSN 00 0000

Plech

P

s x a

2x1000-2000 ČSN 00 0000

P 2x1000-2000 ČSN 00 0000

Plech,tloušťka 2mm,šířka 1000mm,délka 2000mm,podle ČSN 00 0000

Trubka čtvercového průřezu

TR 4HR

a x s

TR80x3-1000 ČSN 00 0000

TR 4HR 80x3-1000 ČSN 00 0000

Trubka čtvercového průřezu,strana čtverce 80mm,tloušťka stěny 3mm,délka 1000mm,podle ČSN 00 0000

Trubka obdelníkového průřezu

TR

a x b x s

TR60x40x3-1000 ČSN 00 0000

TR60x40x3-1000 ČSN 00 0000

Trubka obdelníkového průřezu,šířka 60mm,výška 40mm,tloušťka stěny 3mm,délka 1000mm,podle ČSN 00 0000

*) Jednotný systém konstrukční dokumentace

 

 

 

 

 

By XxX