zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória literatúry

Fakulta: Pedagogická fakulta
Škola: Trnavská univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
teória literatúry 3635x 93 kB 2009
Rým, strofa... 6745x 40 kB 2009
TL - umelecký štýl, trópy a figúry 1762x 44 kB 2009
TL - metafora, metonýmia, epika 1039x 42 kB 2009
TL - umelecká próza, epos, narácia, opis, rozprávanie... 841x 31 kB 2009
TL - dokončenie 1841x 141 kB 2009
Teória_literatúry,1.ročník 1543x 119 kB 2014