zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória literatúry

Fakulta: Pedagogická fakulta
Škola: Trnavská univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
teória literatúry 3593x 93 kB 2009
Rým, strofa... 6584x 40 kB 2009
TL - umelecký štýl, trópy a figúry 1733x 44 kB 2009
TL - metafora, metonýmia, epika 1008x 42 kB 2009
TL - umelecká próza, epos, narácia, opis, rozprávanie... 823x 31 kB 2009
TL - dokončenie 1814x 141 kB 2009
Teória_literatúry,1.ročník 1485x 119 kB 2014