zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 913x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 781x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 2954x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1704x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 3394x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 2848x 70 kB 2008
Forma štátu 627x 20 kB 2008
Forma vlády 621x 27 kB 2008
Funkcie štátu 611x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 513x 28 kB 2008
Politický systém 10380x 87 kB 2008
Systém práva 2720x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1439x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1101x 48 kB 2008
Právo mix 9426x 70 kB 2008
forma štátu scan 595x 1,088 kB 2008
Definície 1478x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 3658x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 4759x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1145x 802 kB 2008
Iné pramene práva 1891x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 3830x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1418x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1662x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3049x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1357x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1264x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 4844x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1353x 95 kB 2008
Deľba moci 1135x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 5554x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 3993x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 3235x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 134x 184 kB 2017