zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 886x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 763x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 2907x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1679x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 3274x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 2774x 70 kB 2008
Forma štátu 613x 20 kB 2008
Forma vlády 600x 27 kB 2008
Funkcie štátu 593x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 501x 28 kB 2008
Politický systém 9877x 87 kB 2008
Systém práva 2604x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1311x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1027x 48 kB 2008
Právo mix 9203x 70 kB 2008
forma štátu scan 539x 1,088 kB 2008
Definície 1386x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 3495x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 4574x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1131x 802 kB 2008
Iné pramene práva 1794x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 3774x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1380x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1638x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 2978x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1327x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1242x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 4693x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1337x 95 kB 2008
Deľba moci 1096x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 5451x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 3921x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 3025x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 26x 184 kB 2017