zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 958x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 825x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3027x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1762x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 3567x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 2952x 70 kB 2008
Forma štátu 670x 20 kB 2008
Forma vlády 662x 27 kB 2008
Funkcie štátu 641x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 543x 28 kB 2008
Politický systém 10757x 87 kB 2008
Systém práva 2866x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1583x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1202x 48 kB 2008
Právo mix 9650x 70 kB 2008
forma štátu scan 665x 1,088 kB 2008
Definície 1580x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 3907x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 4959x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1189x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2003x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 3952x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1466x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1713x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3127x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1424x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1293x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5026x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1390x 95 kB 2008
Deľba moci 1182x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 5706x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4152x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 3399x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 217x 184 kB 2017