zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 925x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 798x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 2971x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1715x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 3445x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 2872x 70 kB 2008
Forma štátu 635x 20 kB 2008
Forma vlády 629x 27 kB 2008
Funkcie štátu 616x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 521x 28 kB 2008
Politický systém 10453x 87 kB 2008
Systém práva 2766x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1484x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1130x 48 kB 2008
Právo mix 9500x 70 kB 2008
forma štátu scan 615x 1,088 kB 2008
Definície 1511x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 3721x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 4814x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1154x 802 kB 2008
Iné pramene práva 1937x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 3851x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1438x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1673x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3066x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1369x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1271x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 4899x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1360x 95 kB 2008
Deľba moci 1150x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 5594x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4022x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 3293x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 161x 184 kB 2017