zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 870x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 754x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 2876x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1664x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 3201x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 2757x 70 kB 2008
Forma štátu 611x 20 kB 2008
Forma vlády 597x 27 kB 2008
Funkcie štátu 592x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 500x 28 kB 2008
Politický systém 9682x 87 kB 2008
Systém práva 2578x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1293x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1012x 48 kB 2008
Právo mix 9133x 70 kB 2008
forma štátu scan 537x 1,088 kB 2008
Definície 1379x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 3435x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 4533x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1126x 802 kB 2008
Iné pramene práva 1780x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 3737x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1370x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1630x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 2945x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1301x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1238x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 4637x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1330x 95 kB 2008
Deľba moci 1089x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 5395x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 3899x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 2964x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 10x 184 kB 2017