zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 902x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 773x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 2940x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1691x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 3327x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 2816x 70 kB 2008
Forma štátu 620x 20 kB 2008
Forma vlády 611x 27 kB 2008
Funkcie štátu 603x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 508x 28 kB 2008
Politický systém 10138x 87 kB 2008
Systém práva 2652x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1374x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1058x 48 kB 2008
Právo mix 9314x 70 kB 2008
forma štátu scan 562x 1,088 kB 2008
Definície 1419x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 3588x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 4674x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1142x 802 kB 2008
Iné pramene práva 1834x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 3809x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1401x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1650x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3016x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1341x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1253x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 4773x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1346x 95 kB 2008
Deľba moci 1115x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 5516x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 3963x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 3141x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 90x 184 kB 2017