zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 941x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 810x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3002x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1731x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 3498x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 2903x 70 kB 2008
Forma štátu 649x 20 kB 2008
Forma vlády 643x 27 kB 2008
Funkcie štátu 630x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 529x 28 kB 2008
Politický systém 10571x 87 kB 2008
Systém práva 2816x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1536x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1162x 48 kB 2008
Právo mix 9573x 70 kB 2008
forma štátu scan 639x 1,088 kB 2008
Definície 1543x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 3797x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 4883x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1172x 802 kB 2008
Iné pramene práva 1971x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 3906x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1456x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1693x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3089x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1387x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1281x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 4968x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1369x 95 kB 2008
Deľba moci 1163x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 5667x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4073x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 3345x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 191x 184 kB 2017