zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Právnická Fakulta / Dejiny štátu a práva na Slovensku

 

Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880 (11.doc)

Otázka z DŠaP (II) č.11: Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880

 

Otázka z DŠaP (II) č.11:

Organizácia verejnej správy na Slovensku v rokoch 1849 -1880

 

 

Systém správy a právny poriadok

Prejavujú sa snahy začleniť Uhorsko do štátnej integrity Rakúsko-Uhorska. Systém verejnej správy bol rozdelený do 3. etáp

I. ETAPAEtapa vojenskej diktatúry ( 1849 – 1850 )

II. ETAPAEtapa provizória ( 1850 – 1853 )

III. ETAPA – Etapa definitíva ( 1853 – do pádu BA 1859 )

 

I. ETAPA

Presné časové začlenenie – od augusta 1849 – porážka pri Világoši do septembra 1850

 1. miestna správa nemala civilný charakter – ten bol nahradený VOJENSKÝM
 2. na čele vojenskej diktatúry stál vojenský diktátor, ktorý rozdelil celé Uhorsko na 5 vojenských dištriktov ( z nich dva boli na Slovensku – Košice, Bratislava ) – na čele s vojenským veliteľom (v plnom rozsahu bol zodpovedný a riadený vojenským diktátorom )
 3. okrem toho rozdelil Uhorsko aj na civilné obvody - na čele s hlavnými komisármi
 4. dochádza ku konsolidácii a k prechodu do II. etapy – provizória

 

II. ETAPA

 1. už neexistuje absulútne vojenské riadenie
 2. presadzuje sa civilná zložka verejnej miestnej správy
 3. funkcia vojenského diktátora bola nahradená miestodržiteľom ( nepodliehal vojenským orgánom, ale priamo viedenskej vláde )
 4. zrušili sa civilné obvody a vojenské dištrikty
 5. namiesto vojenských dištriktov sa rozširuje civilné administratívne dištrikty – bolo ich 5 ( na území Slovenska 2 – Bratislava, Košice )
 6. administratívna dištrikty sa v období provizória ďalej delili na komitáty a tie ďalej na okresy
 7. zrušila sa komitátna samospráva a aj slobodné kráľovské mestá !
 8. na čele dištriktov stáli župani ( podriadení miestodržiteľom )

 

III. ETAPA

 1. v plnom rozsahu sa obnovil civilný charakter
 2. na čele verejnej správy zostáva miestodržiteľ s miestodržiteľstvom
 3. mistodržiteľstvo sa delilo na 5 miestodržiteľských odborov a tie riadili celú prácu v administratívnych dištriktoch
 4. nižším stupňom boli komitáty ( orgány výkonnej správy a politiky )
 5. ďalšie členenie bolo na okresy na čele so slúžnym

 

 

4

 

1