zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Antropologia

 

7 (7.doc)

7.

Benus

 

Kaukazoidná varieta

 

-leucodermi, kymotrichi, leiotrichi, europoidná, euroázijská, biela

 

Negroidná varieta

 

-melanodermi, ulotrichi, ekvatoriálna, čierna, australonegroidná

 

Mongoloidná varieta

 

-xantodermi, lisotrichi, žltá, žltohnedá, ázijskoamerická

 

Fyziologické odlišnosti

 

-Mongoloidi nižší arteriálny tlak, vitálna kapacita 2 l/m3 (kauk – 2,5), hypocholesterolémia, zníženie bazálneho metabolizmu o 15%.

-Negroidi ešte nižší tlak, nižšia tepová frekvencia, zvýšená dychová frekvencia – 20 za minútu, hypokalcémia – 7mg/100cm3 krvi (kaukazoidi – 11mg/100 cm3)

 

Laponci

 

-Lappovia, Saamovia

-Severná Európa za polárnym kruhom, (Nórsko 40 tis., Švédsko 20 tis., Fínsko 6,5 tis., Rusko-Kola 4 tis.)

-Nórski (tzv. prímorskí) – rybolov a poľnohospodárstvo

-Švédski (tzv. lesní) – poľovníctvo a rybolov

-Fínski Saamovia – riečny rybolov, poľovníctvo a poľnohospodárstvo

-asi 6 000 (tzv. horskí) - kočovanie so stádami sobov

-10 tisíc rokov, ešte pred príchodom Germánov; 10. stor. – kontakt

-1956 – Rada Saamov

 

Baskovia

 

-SV Španielska (2,7 mil./10 tisíc km2) a JZ Francúzka (300 tisíc/3 tisíc km2)

-Euskara; Euskaldunak

-1876 stratili privilégia

-1936, 1978 autonómia

-Walesania, Íri – Y

 

Guančovia

 

-Kanárske ostrovy (4-3. tis. pnl.)

-Silbadi

-Cro-Magnon, Berberi; neolit

-vysokí, modrookí, blond; tmaví, stredne vysokí; malí

-15. stor. – vysokí, snedí, pevná postava, niektorí blond, modrookí

-1. - 4. stor. – Rimania; 5-6. stor. – Germáni; 1402 – conquest Španielska

 

Židia

 

-13 mil., 5 mil. Izrael

-1230 pnl. – Palestína (zväz 12 kmeňových štátov)

-925 pnl. – Izrael (S), Judea (J)

-722 pnl. – Asýrania dobyli Izrael

-587 pnl. – Nebukadnezar II. dobyl Judeu

-1. stor. – Rimania – otroctvo 100 tis.

-po povstaniach ich Rimania vypovedali – Aškenazin, Sefardin

-Európa po 13-14. stor. – zlé zaobchádzanie, getá, žiadne remeslá

-15. stor. – vyhostenie zo Španielska (conversos, limpienza de sangre)

 

Židia – nacizmus

 

-15. 9. 1935 – Norimberské zákony

-10. 11. 1938 – Krištáľová noc

-31. 7. 1941 – Endlösung

 

Židia – Slovenský štát

 

-1930 – 135 tis. (po 1938 – 40 tis. Maďarsko)

-6. 10. 1938 – autonómia Slovenska (HSĽS)

-jeseň 1938 – deportácia 7 500 Židov (Maďarsko)

-apríl 1939 - definícia židovského občana, usmernenie počtu židovských občanov v niektorých povolaniach (redaktori, advokáti; lekárov, lekárnikov...)

-jar 1940 – prvý arizačný zákon (12 tis./2 tis.; 100 tis ha pôdy a stovky domov)

-2. 4. 1941 – pracovné strediská (Nováky, Sereď, Vyhne) a pracovné útvary (september 1941 – 80 stredísk, 5440 robotníkov)

-od septembra 1941 museli všetci Židia od 6 rokov nosiť šesťcípu žltú hviezdu.

-2. 12. 1941 – dohoda o deportovaní Židov

-15. 5. 1942 – zákon 68/1942 o vysťahovaní Židov

 

Židia – deportácie

 

-marec 1942 – október 1942 – 58 transportov (57 628 osôb; 2/3 židovského obyvateľstva); 500 (20 mil.) RM

-5 koncentračných stredísk (Bratislava - Patrónka, Žilina, Nováky, Sereď, Poprad)

-ostalo 20 tis. (6-8 tis. utieklo do Maďarska; 2 tis. sa ukrývalo na území Slovenska); J. Tiso – 1000 výnimiek (4 tis. osôb)

-1944 - 1945 – obnovenie deportácií (13,5 tis.); tisíc popravených; 10 tis. zachránených

 

Rómovia

 

-SZ India skupina 5-7. stor

-Dómovia (Bihar; Pandžáb, Rádžasthán)

-Gadulia Lohar (Rádžastán a Gudžarát)

-Badžarovia (Pandžáb a Rádžasthán)

 

Rómovia – prvé správy

 

-1763 – Štefan Váli z Komárna v Leidene

-1050 byzantský cisár Konštantín Monomach povolal do Konštantinopolu skupinu čarodejníkov - Adsicanov

-12-13. stor. – z Balkánu – kniežatá z Malého Egypta

-1322 – Spišská Nová Ves

-1417 – Sindel

 

Rómovia – Európa

 

-1423 - vojvoda Ladislav – cisár Žigmund Luxemburský

-1427 exkomunikácia parížskym arcibiskupom

-1556 cisár Ferdinand I – tresty v Čechách

-1697 Leopold I – škodná

-1706 Jozef I. – výstražné tabule

-16-17. stor. – Osmanská ríša (stredná a JV EU)

-1561 – súpis na Liptove – usadených 96 rodín

 

Rómovia – osvietenstvo

 

-1761, 1773, 1782 – M. Terézia a Jozef  II. – asimilácia

-1782 – Hontiansky proces

 

Rómovia – 20. storočie

 

-1938 – Ríšska centrála na potláčanie cigánstva

-Slovenský štát – 1941 – pracovné tábory; obmedzenia

-1944 – popravy

-1948 – zrovnoprávnenie

-1958 – koniec kočovania

-1965 – „rozptyl“

-polovica 70-tych rokov – asimilácia

 

Rómovia – demografia

 

-1938 – 70-100 tis.

-1945 – 5 tis. (Č; 1947 – 16 tis.) a 60 tis. (S)

-1950 – 160 tis.

-1980 – 288 tis. (200 tis. S)

-1991 – 76 tis.

-2001 – 90 tis. (1,7%)

-Európa – 6 miliónov

 

Rasizmus

 

-xenofóbia  

-Aristoteles – severania (udatní, no málo inteligentní), ázijci (inteligentní, ale zbabelí), Gréci

(akurát)

-Preadamiti (I. de la Peyreré)

-potomkovia Hamovy, ktorého preklial a vyhnal Noe

-1550 Bartolomé de Las Casas (+)/Juan Ginés de Sepúlveda (-)

„Vedecký rasizmus“

 

-Nordici (udatní, inteligentní, čestní); alpíni (tupí, málo zruční a poddaní); mediteránci (frivolní, záludní a vášnivý)

-Arthur de Gobineau (kultúra-fyziognómia), Ammon – dolichocefáli – mestá; De Lapouge – bohatí dolichocefáli

-Houston Stewart Chamberlain – predurčenosť vládnutia nordickej rasy (vysokí, svetlovlasí, odvážni, energickí, vynaliezaví, slobodní – nadrasa)

 

Rasizmus – novovek

 

-Sociáldarwinizmus – Benjamin Kidd (prirodzený výber a nadradenosť)

-Louis Agassiz (oddelený vývoj)

-Rudyard Kipling – bremeno bieleho človeka

-Adolf Hitler – árijská rasa

 

Apartheid 1948 – 1990

 

Rasovo motivované útoky