zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Prírodovedecká fakulta / Porovnávacia morfológia živočíchov

 

Krycia sústava (sustava_krycia.doc)

Sústava krycia, oporná a pohybová

 

Prvé dve úzko súvisia (napr. exoskelet u bezstavovcov - kutikula) – i pohyb

(Integument) – pokryv tela, krycia sústava, oblečenie žichov

 

Funkcia – ochrana tela pred vplyvmi prostredia, vylučovacia, dýchacia, sfarbenie, maskovanie, drobné orgány – žľazové, zmyslové

Lokalizácia – povrch tela

Štruktúrahlavné tkanivo – bezstavovce pokožka (epidermis),  

Chrodáty - koža derma = epidermis+cutis

vedľajšie tkanivá – svalové, spojivové ...

Ontogenetický vývin – z ektoblastu

(aj výnimky), zamša z mezoblastu

Fylogenetický vývoj

základná štruktúra – ohraničenie tela

vyspelejšie formy – zložitejšia štruktúra

Jednobunkovce – ektoplazma –

pelikula, niekedy inkrustovaná

 

Častý je riasinkový epitel – epiderma s bičíkmi – primitívne – pohyb

(ploskavce, trochofóra), pozostatky – okolo ústneho otvoru – vírniky

Kutikula – pevnejšia vrstva – sklerotín, chitín a pod.

 

Vtrúsené bunky – jedové, žľazové, zmyslové

 

Niekoľko typov krycích epitelov – ultrahistologická stavba dôležitá

vnorený epitel – apikálne časti buniek splývajú, bazálne sú oddelené

nemertinový epitel – obrvené apikálne časti (súvislá plocha), vláknité bazálne časti – medzi – žľazové, zmyslové b.

jednovrstvový epitel – prizmatický alebo dlaždicovitý tvar, vždy s bazálnou membránou

 

Hubky – porocyty, pŕhlivce – knidoblasty, nepŕhlivce - koloblasty, ploskavce – rhabdity, na bazálnu membránu svalovina

 

Mäkkýše – epitel nahý, žľazový i kutikulárny – produkuje konchu

(povrchu pallia – duplikatúra pokožky) – periostracum (skleroprot.)

                                                               ostracum (prizm. CaCO3)

                                                               hypostracum (aragonit)

Ulita, lastúry a sépiová kosť

 

Článkonožce – len kutikulárny epitel, veľmi silná kutikula – hypodermis

Skleroproteíny-chitín, vosky, CaCO3 - exoskelet

 

 

Na mieste zhybu – kĺb – analogický so stavovcami

Rastú diskontinuálne – zvliekajú (exuviácia, ekdýsia) – v larválnom štádiu

 

Deriváty – šupinky, chĺpky, háčiky, brvy

Echinodermata – jednovrstvový epitel a väzivová škára (zamša) – v nej skeletujúce bunky – tvorba perforovaných doštičiek a priestorové útvary – pedicellárie, ihlice

Tunicata – iba kutikulárny – bez škáry, tunicín – polysacharid

 

Vertebrata – koža – mnohovrstvový epitel (stratum corneum), pod ním

cutis, pod ňou tela subcutanea (riedke väzivo) – corpus adiposus

Epidermis zvrchu rohovatie – obdoba kutikuly

 

Deriváty kože – kožné žľazy (obojživelníky a ryby), jedové žľazy, plazy

a vtáky minimum (stehenné póry jašteríc), vtáky – kostrčová žľaza

Cicavce – mazové, pachové, potné (z nich mliečne),

Cicavce z primitívnych plazov – blízko obojživelníkov

 

Rohovinové útvary – z epidermy

Ryby málo

Obojživelníky – páriace mozole, bradavice

Plazy – najviac – celý povrch krytý rohovinou –

škridlicovite prekrytá  

Krokodíly a korytnačky – rohovinovité štíty

 

Vtáky – rohovinovitý pokryv behákov a časť zobáka,

Perie - ochrana, termoregulácia, pterylae, apterie

 

Štruktúra pera:

Brko-calamus

Kostrnka-rhachis

Zástavice-vexillum

Perútky-rami

Lúče-radii

Háčiky-hamuli

 

Cicavce - chlpy, srsť

Vlasová pošva – papilla, mazové žľazy, svaly – arector pilli

napriamovač chlpu, vlasová cibuľka, cievny systém

 

Jemné chlpy – podsada

Silné a dlhé – pesíky (niekedy hmatová funkcia)

 

Deriváty pokožky (na báze rohoviny) – pazúry, nechty, kopytá, rohy,

bodliny, šupiny

Dermálna osifikácia (na báze kostného tkaniva): šupiny rýb, kostené

 

štítky pancierov korytnačiek, parohy

 

 

Rybie šupiny: 1. ktenoidné

                      2. cykloidné

                      3. ganoidné

                      4. plakoidné

 

Integument – sfarbenie (ochranná funkcia)

Farbivá – pteríny, melaníny, lipochrómy – pigm. bunky (chromatofóry)

Fyzikálne – lom a interferencia svetla, zrnká guanínu v iridiocytoch

striebristý lesk

Schopnosť zmeny sfarbenia – presun pigmentov

Maskovanie ako životná stratégia – snaha podobať sa na „nejedlé“ veci,

Mimikry - zladenie farieb žicha a prostredia

Somatolýza (rozklad farieb) – na pozadí sa žich opticky rozplýva (tiger)

Odlíšenie hornej (tmavá) a spodnej časti tela (svetlá) – ryby, vtáky

Kombinované techniky – sfarbenie a tvar – pakobylky, Kalima

Abnormálne sfarbenie – melanizmus, albinizmus