zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Komenského / Prírodovedecká fakulta / Antropologia

 

skuska (skuska.doc)

Skúška

 

6 otázok – každá po 3 body

 

18 – 17 – A

16 – 15 – B

14 – 13 – C

12 – 11 – D

10 – 9 – E