zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Prírodovedecká fakulta / Porovnávacia morfológia živočíchov

 

Endokrinný systém (endokrinna_sustava.doc)

Endokrinná sústava

 

- žľazy s vnútornou sekréciou - glandulae sine ductibus

Nezvykneme vyčleňovať ako samostatnú sústavu - je veľmi významným

partnerom nervovej sústavy.

Nervová regulácia - aj regulácia látková - žľazy s vnútornou sekréciou.

Produkt buniek istých tkanív má dráždivý účinok na iné tkanivá v okolí

 1. difúzne prechádza produkt ďalej - humorálna regulácia.

Látkovoregulačná funkcia - niektoré metabolity - napr CO2.

Ak sú špecifické - pôsobia selektívne - hormonálnu regulácia

produkty = hormóny - transport cievnou sústavou

Hormóny - pôsobia dlhšie  a zasahujú viac cieľových orgánov,

Nervové riadenie - podstatne rýchlejšie a cielenejšie.

Fylogeneticky veľmi starobylým znakom – vertebrata - vrchol.

Žľazy sú podriadené nervovým centrám,

 

Bezstavovce- neurosekretorické bunky – (kôrovce, hmyz)

 

 1. neurosekrečné bunky mozgové - aktivačný hormón (AH) -  

činnosť ostatných endokrinných žliaz

 1. kardiálne telieska (corpora cardiaca) - v hlave za mozgovou uzlinou

nejasná funkcia

 1. priľahlé telieska (corpora alata) - párové, za corpora cardiaca v hlave

juvenilný hormón (JH) - riadi rast larválnych tkanív - pri nadbytku  -

neobmedzený rast (gigantické larvy) a pohlavne nedospievajú –

 1. prothorakálne žľazy - na ventrálnej strane predohrudi –

zvliekací hormón - zvliekacie pochody a metamorfózu

Stavovce - ústredím je hypofýza (pod kontrolou CNS)

 

 1. riadi štítnu žľazu, kôru nadobličiek a pohlavné žľazy, je funkčne

najvýznamnejšou morfologickou štruktúrou endokrinného systému.

Hypofýza: - predný lalok (adenohypofýza) - vyliačením stropu ústnej

dutiny (tiež rozdelený na tri laloky),

                 - zadný lalok (neurohypofýza) - súvisí sekretoricky s 

hypothalamom – vyliačenina medzimozgu. Skladovací priestor pre

hormóny tvorené v jadrách hypothalamu a

                 - stredný lalok, ktorý oba laloky spája – (spojivové tkanivo)

- vývojovo patrí k adenohypofýze

 

Adenohypofýza:

 1. somatotropný hormón - rast jedinca (nedostatok - nanizmus,

prebytok - gigantizmus, prípadne akromegálie)

 1. gonádotropné hormóny - rast a činnosť pohlavných žliaz,

hlavne - luteotropný hormón (LUT) - vývoj materských inštinktov,

samiciam začatie činnosti mliečnych žliaz, samcom vývin pohlavných žliaz

- folikulizačný hormón (FSH) - vývoj pohlavných buniek

 1. tyreotropný hormón - činnosť štítnej žľazy
 2. adenokortikotropný hormón - činnosť kôry nadobličiek

 

 

Zadný lalok spolu s hypothalamom: - vasopresín (adiuretín) - spätná

rezorbcia v obličkách a osmoregulácia organizmu

 1. oxytocín - sťahy hladkého svalstva, hlavne maternice pri pôrode

a podporuje vylučovanie mlieka.

 

Žľazy riadené hypofýzou

 

 1. štítna žľaza (tyreoidea) - na vetrálnej strane

krku - hormón tyroxín – rastové pochody (potrebný

dostatok jódu), nedostatok J - hypetrofizácia

žľazy - zbujnenie - ak dlhodobo - aj psychické

poruchy - kretenizmus,

hyperfunkcia - Basedowova choroba - chudnutie,

zvýšený krvný tlak, vypúlené oči, nevoľnosť.

Plazy - priebeh zvliekania a náhrady integumentu.

 

Kôra nadobličiek (morfologicky u cicavcov zreteľne oddelená od drene)

 

 1. kortikoidné hormóny (steroidnej povahy - napr. kortikosteron, kortizon,

aldosteron) - činnosť tráviacej sústavy a osmotický tlak v tkanivách.

 

Ováriá – ďalšie steroidné hormóny (progesteron, estradiol) –

vývin pohlavných žliaz samíc a druhotných sexuálnych znakov,

 

Testes - hlavne testosteron - obdoba vaječníkových hormónov –

vývin pohlavných žliaz samcov, rast svalovej hmoty, druhotné pohl. znaky.

Plazom reguluje hypofýza aj farbozmenu.

 

Žľazy nezávislé na hypofýze (priamo riadené CNS)

 

- Langerhansove ostrovčeky, parathyreoidea (príštitné telieska),

tymus, dreň nadobličiek. –

 

- Langerhansove ostrovčeky - pankreas - drobné okrsky endokrinného

tkaniva (asi 2 mil.), glukagon - uvoľňuje glukózu z pečeňového

glykogénu - zvyšuje obsah cukru v krvi, hormón inzulín - prenos glukózy

z krvi do tkanív (znižuje obsah cukru v krvi),

 

 1. parathyreoidea - dve malé žliazky pri hrtane, spolu so štítnou žľazou

parathormón - udržuje fyziologickú hladinu Ca a PO4 v krvi

 1. thymus - (detská žľaza) v hrudi pozdĺž priedušnice - hormón zatiaľ

neizolovaný - rozmach v období dospievania - podpora rastu a brzdí

vývin pohlavných orgánov - po skončení prerastá spojivovým tkanivom

a tukom, asi tvorba lymfocytov

 1. nadobličky (glandulae suprarenales) - žľaznaté útvary nad

obličkami - kôra a vnútro (dreň), v dreni - adrenalín

rozklad glykogénu v pečeni a vo svaloch - uvoľňuje využiteľnú glukózu

zvyšuje aj aktivitu srdcového svalu,

 1. noradrenalín - zvyšuje teplotu  vnútorných orgánov a sťahuje

tenké tepny - zvýši krvný tlak

Niektoré žľazy kompaktné,

iné u vývojovo primitívnejších vytvárajú difúzne tkanivá,

napr. štítna žľaza väčšiny rýb je difúzna okolo brušnej aorty

pod žiabrovými dutinami.

Ďalšier orgány (okrsky tkanív orgánov) - endokrinná funkcia –

vtáky tzv. Fabriciova burza v kloake,

urofýza (v mieche rýb) a pod.