zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Univerzita Pavla Jozefa Šafárika / Prírodovedecká fakulta / Zoologia 1

 

system (system.doc)

ríša: ANIMALIA – živočíchy

 

  podríša: MONOCYTOZOA (PROTOZOA) – jednobunkovce (prvoky)

 

kmeň. SARCOMASTIGOPHORA (meňavkobičíkovce)

   podkmeň: MASTIGOPHORA (Flagellata) - bičíkovce

trieda: Phytomastigophorea - rastlinobičíkovce

Eugléna zelená (Euglena viridis), váľač gúľavý (Volvox globator

Niektoré vytvárajú schránky - kremité, vápenité (Silicoflagellida, Dinoflagellida - panciernatky).

trieda: Zoomastigophorea - živočíchobičíkovce

golierikovka hekelova (Protospongia haeckeli), rod Bodo - B. edax, Calonympha grassi, rod Oxymonas, Lophomonas. U človeka črevovnička črevná - Giardia intestinalis, Trichomonas pošvový (Trichomonas vaginalis, Tr. zubný (Trichomonas zubný, tr. dobytčí (Trichomonas foetus), trypanozómy, najznámejšia tr. Spavičná (Trypanozoma gambiense), prenáša mucha tse-tse (Glossina palpalis), Tr. nagana (Trypanosoma brucei), tr. konská (Tr. equiperdum). Druhy rodu Leishmania, prenášajú komáre rodu Phlebotomus.

   podkmeň: OPALINATA - opaliny

napr. opalinka skokania (Opalina ranarum)

   podkmeň: SARCODINA - koreňonožce

trieda: Rhizopodea - meňavky

napr. meňavka úplavičná (Entamoeba histolytica), Meňavka črevná (Ent. coli), m. zubná (Ent. Gingivalis), Meňavka močiarna  (Pelomyxa palustris).  Dierkavce (Foraminifera), dcérske často spolu spojené schránkami - Textularia, Globigerina, Numulites

trieda: Actinopodea - nitkonožce

napr. mrežovce - Radiolaria. V sladkej vode slncovky - Heliozoa, napr. slncovka veľká (Actinosphaerium eichhorni).

 

kmeň: APICOMPLEXA (SPOROZOA) - výtrusovce

trieda: Gregarina - gregaríny

Gregarína švábová (Gregarina blattarum), rod. Ophryocystis, r. Farinocystis

trieda: Coccidia - kokcídie

kokcídia pečeňová (Eimeria stidae), Eimeria magna, eiméria vtáčia (Ei. tenella), Toxoplazma obyčajná (Toxoplasma gondii), definitívny hostiteľ je mačka! Menej nebezpečné - Isospora (v čreve človeka - Isosopora hominis).

trieda: Hematozoa - krvinovky

maláriovec (zimnička) štvordňový (Plasmodium malariae), M. trojdňový (Plasmodium vivax), m. jednodňový (P. falciparum)

 

kmeň: MICROSPORA - mikrospórovce

Hmyzomor včelí (Nosema apis), Hmyzomor priadkový (Nosema bombycis)

 

kmeň: CILIOPHORA (INFUSORIA) - nálevníky

trieda: Kinetophragminophora

Spirochora gemmipara, Balantidium coli, Cicavky

trieda: Oligohymenophora

Rod Vorticella (vírivka), Peritrichum, Trichodin, črievička obyčajná (Paramecium caudatum)

trieda: Polyhymenophora

Vo vode Stylonychia mytilus - slávinka, lozivka (Spirostomum ambiguum), prisadnuto žije Stentor polymorphus..

trieda: Colpodea

Napr. Colpoda cucullus

 

  Podríša: POLYCYTOZOA (METAZOA) – mnohobunkovce

 

Vývojový stupeň – PLACOZOA – plakulovce (vločkovce)

kmeň: PHAGOCYTELLOZOA - plakulovce

Trichoplax adherens

 

Vývojový stupeň - PARAZOA  - hubkovce

kmeň: PORIFERA - hubky

trieda: Demospongia – kremenice

zástupcovia jednej čeľade (Spongillidae) sú sladkovodné, napr. hubka jazerná (Spongillis lacustris). V mori žije hubka mycia (Spongia oficinalis), Kremenice

trieda: Calcarea - vápnice

trieda: Hexactinellida – košovky

napr. venušin kôš (Euplectella aspergillum)

 

Vývojový stupeň: EUMETAZOA (Epithelozoa) - pravé mnohobunkovce

skupina: RADIATA (Coelenterata, Diploblastica) – mechúrniky

kmeň: CNIDARIA - pŕhlivce

trieda: Hydrozoa - polypovce

                        rad.: Hydroidea – nezmary

nezmar obyčajný (Hydra vulgaris, nezmar hnedý (Pelmatohydra oligactis), nezmar zelený (Chlorohydra viridissima)

rad: Trachylina - hydromedúzy

medúza sladkovodná (Craspedacusta sowerbyi)

rad: Siphonophora – rúrkovníky

napr. medúza (rúrkovník) mechúrikovitá (Physalia physalis)

trieda: Scyphozoa - medúzovce

Medúza ušatá (Aurelia aurita), tanierovka svietivá (Pelagia noctiluca), Cyanea arctica, rad štvorhranky (Cubozoa)

trieda:  Anthozoa - korálovce

               podtrieda: Hexacorallia - šesťlúčové koraly

rad: Actinidia – sasanky

Sasanka plášťová (Adamsia palliata), Caliactis parasitica, Sasanka konská (Actinia equina), morský karafiát (Metridium senile)

rad: Madreporaria - vetvovníky (rífové koraly)

vetvovník mozgový (Diploria cerebriformis), zástupcovia rodu Madreporaria

rad: Ceriantharia – červnatce

napr. červnatec valcovitý (Cerianthus membranaceus).

    podtrieda: Octocorallia - osemlúčové koraly

Napr. korál červený (Corallium rubrum), orgánovka červená (Tubipora hemprichi), zástupcovia radu perovníky (Pennatularia), napr. Pennatula phosphorea, P. rubra. Venušin vejár (Rhipidogorgia flabellum).

trieda: Myxozoa – výtrusníky (myxozoy)

              podtrieda: Myxosporidia - myxospóry

Myxobolus cyprini, Myxobolus cerebralis

              podtrieda: Actinomyxidia - aktinospóry

napr. Triactinomyxon ignotum

 

kmeň: ACNIDARIA (CTENOPHORA) – nepŕhlivce (rebrovky)

dve triedy – Tentaculifera a Atentaculata (Nuda)

Veľmi dravá je Berroe cucumis, Venušin pás (Cestus veneris). Zástupcovia rodu Ctenoplana

 

skupina: BILATERALIA (Triploblastica) – dvojstranovce

                            Vývojová vetva: MESOZOA – morulovce (mezozoy)

kmeň: RHOMBOZOA

Zástupcovia triedy Dicyemata parazitujú, napr. Dicyema elegans. Príslušníci triedy Orthonectida

 

Vývojová vetva: Acoelomata – acelomáty

kmeň:  ACOELOMORPHA - bezčrevovce

napr. sladkovodná bezčrevovka Oligochaoerus limnophilus

 

Vývojová vetva: GASTRONEURALIA (Protostomia) – prvoústovce

 

   Podskupina: NONSPIRALIA (Pseudocoelomata)

kmeň: GASTROTRICHA - brušnobrvce

napr rozsievky, brušnobrvka veľká (Chaetonotus maximus).

 

kmeň: RotIFERa - vírniky

Rod Brachionus, Keratella, Ploima - s pancierom, Polyarthra, Asplancha - bez nohy.

 

kmeň: ACANTHOCEPHALA - háčikohlavce

Polymorphus borschardi, teraz sa zaraďujú do  spoločnej skupiny s vírnikmi s názvom SYNDERMATA                                                

 

   Podskupina: SPIRALIA – špirálovce

kmeň: PLATHELMINTHES - ploskavce

trieda: Turbellaria - ploskulice

                         rad: Rhabdocoela - rovnočrevné

Microstomum lineare požiera nezmary

                          rad: Triclada - trojlaločné

Ploskuľa biela (Dendrocoelum lacteum), Ploskuľa hranatohlavá (Dugesia gonocephala. Zástupcovia rodu Polycelis, ploskuľa lesná (Rhynchodemus terrestris), Bipalium kewensis, Ploskuľa horská (Crenobia alpina), morské rady - mnohočrevné (Polycladida), lalokočrevné (Alleocoela).

trieda: Trematodes - motolice

                          rad: Monogenea - mnohoprísavnice

Gyrodactylus elegans, Dactylogyros vastator a Polystomum integerrimum.

                         rad: Digenea - dvojprísavnice (aj cicavice)

motolica pečeňová (Fasciola hepatica), Prosthogonimus pellucidus, Sanguinicola inermis, Motolica pľúcna (Paragonimus westermani), Motolica črevná (Fasciolopsis buski), motolica z rodu Schistosoma (bilharzie), napr.dvojprísavnica močová  (Schistosoma hematobium), samička je viditeľne menšia a žije trvale v brušnej ryhe samčeka (canalis gynecophorus), Schistosoma japonicum

trieda: Cestodes - pásomnice

                         rad: Pseudophyllidea - škáravce

Škáravec široký (Diuphyllobotrium latum), Škáravec vtáčí (Ligula intestinalis

                        rad: Cyclophyllidea - vlastné pásomnice

Pásomnica dlhočlánková (Taenia solium), Pásomnica psia (Dipylidium caninum), Pásomnica motôžková (Polycephalus multiceps), pásomnica dlhá (Taeniarhynchus saginatus), pásomnica detská (Hymenolepis nana), Pásomnica Echonoccocus granulosus

 

kmeň: CYCLIOPHORA - kruhovce

Symbion pandora

 

kmeň: Myzostomia - myzostómy

 

 

                                                 Línia: TROCHOZOA – trochofórovce

kmeň: ENTOPROCTA (Kamptozoa) - machovce

napr. pamachovka kalichová (Pedicellina cernua), pamachovka jemná (Urnatella gracilis)

 

kmeň: TENTACULATA - chytadlovce

trieda: Phoronidea - chytadlovky

napr. chytadlovka piesková (Phoronis psammophila)

trieda: Bryozoa - machovky

napr. machovka plazivá (Plumatella repens)

trieda: Brachiopoda - rameňonožce

napr. Lingula anatina

 

kmeň: NEMERTINI – pásnice (páskovce)

dve triedy – Enopla a Anopla. U nás žije len pásomnička sladkovodná (Prostoma graecense)

 

kmeň: MOLLUSCA - mäkkýše

  podkmeň: AMPHINEURA - amfineury

trieda: Aplacophora (Solenogastres) - červovky

delíme ich na dva rady, významnejší z nich je Neomeniida. Napr. Chaeto dermatida

trieda: Polyplacophora - chitóny

členia sa na dva rady (Lepidopleuridea, Chitonidea). napr. chitón zelený (Chiton olivaceus) alebo chitón obyčajný (Chiton marginatus)

 

  podkmeň:CONCHIFERA-schránkovce                                                                      

trieda: Monoplacophora - čiapočkovce

trieda: Scaphopoda - klovitovce, zubovky

zubovka (Dentalium entale)

 

trieda: Gastropoda - ulitníky

               podtrieda: Prosobranchia - prednožiabrovce

ich delíme na tri rady - Archaeogastropoda, Mesogastropoda, Neogastropoda.

                          rad: Archeogastropoda

napr. morské ucho (Haliothis tuberculata), prílepka (Patella), diernatka grécka (Fissurella graeca

rad: Mesogastropoda

napr. pelikánia nôžka (Aporchais pes-pelecani), porcelánovec (Cypraea), Conus mediterraneus, ostranka (Murex), Ampularius globosus. Z našich napr. močiarka živorodá (Viviparus viviparus), m. podunajská (V. acerosus), Bythinella austriaca, Bythinia natans

                 podtrieda: Opisthobranchia - zadnožiabrovce

Morský zajac (Aplysia depilans), Berthelida typica

                 podtrieda: Pulmonata - pľúcnaté

rad: Archaeopulmonata - staropľúcnaté  

rad: Basommatophora - vodniaky (spodnooké)

ľavatka riečna (Physa fontinalis);  vodniak vysoký (Lymnaea stagnalis); kotúľka veľká (Planorbarius corneus); čiapočka vodná (Ancylus fluviatilis)

rad: Stylommatophora - slimáky (spodnooké)

slizovec lesný (Arion empicorum), Slizniak (modranka) karpatský (Bielzia coerulans); slizniak sieťovaný (Deroceras reticulatus); slizniak žltý (Deroceras agreste). Zástupcovia čeľade vretienkovitých (Clausilidae), vretienka premenlivá (Clausilia dubia), Alopia bielzi, z čeľade slimákovitých (Helicidae) - Helix pomatia, Helix lutescens, Cepaea hortensis a pod.

trieda: Lamellibranchia (Bivalvia) - lastúrniky

škľabka veľká (Anodonta cygnaea), škľabka ploská (Anodonta complana), korýtko maliarske (Unio pictorum), korýtko riečne (Unio crassus). Kopýtko prirastené (Dreissenia polymorpha), Perlorodka riečna (Margaritana margaritifera); v mori perlorodka morská (Meleagrina margaritifera). Kôstka bahenná (Sphaerium corneum); rod hrachovka (Pisidium), slávka jedlá (Mytilus edulis), ustrica jedlá (Ostrea edulis), kyjovka šupinatá (Pina squamosa), zéva obrovská (Tridacna gigas) , rôzne druhy srdcoviek ( rod Cardium), vŕtavec obyčajný (Pholas dactylus), šášeň lodný (Teredo navalis)

trieda: Cephalopoda - hlavonožce

napr. rod Nautilus a hlavne fosílne druhy - Orthoceras, Ammonites, Cyrthoceras.

    podtrieda: Tetrabranchia - štvoržiabrovce

lodička hlbinná (Nautilus pompilius).

    podtrieda: Dibranchia - dvojžiabrovce

rozlišujeme 4 rady.

rad: Decabrachia - desaťramenné alebo sépiotvaré

Sépia obyčajná (Sepia officinalis), kalmár obyčajný (Loligo vulgaris), kalmár obrovský (Architeuthis dux)

rad: Octobrachia – osemramenné alebo chobotnicotvaré.

Chobotnica obyčajná (Octopus vulgaris) dosahuje, argonaut pelagický (Argonauta argo)

 

kmeň: SIPUNCULIDEA - sipunkuly

napr. sipunkulus rýhovaný (Sipunculus nudus).

 

kmeň: ECHIURIDEA - chobotníčky

Bonelia viridis, samček iba 2 mm a žije ako trvalý cudzopasník vo vajcovodoch samičky

 

kmeň: ANNELIDA - obrúčkavce

trieda: Polychaeta - mnohoštetinavce

rad: Archiannelida  - praobrúčkavce

Troglochaetus beranecki

rad: Erantia - túlavce

napr. afroditka plstnatá (Aphrodites aculeata), palolo zelený (Eunice viridis)

rad: Sedentaria - sedavce  

Rúrnatec červovitý (Serpula vermicularis)

trieda: Clitellata - opaskovce

rad: Oligochaeta - máloštetinavce  

baheník alebo nitenka (Tubifex tubifex), Mrlica biela (Enchytraeus albidus), Potočnica račia (Branchiobdella astaci), Dážďovka obyčajná (Lumbricus terrestris), Hnojnica zapáchajúca (Eisenia foetida), u nás  je najdlhšia Allolobophora hrabei

rad: Hirudinea - pijavice

Pijavička rybia (Piscicola geometra), Klepsina zelená (Hemiclepis marginata); pijavica lekárska (Hirudo medicinalis), Pijavica konská (Haemopis sanguisuga)

 

kmeň: ENTOPROCTA (Kamptozoa) – machovce

Sladkovodný rod je Urnatella gracilis, morské zastupuje Barentsia  discreta

 

 

 

kmeň: POGONOPHORA - pogonofóry

napr. Oligobrachia Ivanovi

 

                                                        Línia: ECDYSOZOA – zvliekavce

kmeň: CEPHALORHYNCHA - chobotohlavce

trieda: Priapulidea - priapulidy

priapulus žaluďový (Priapulus bicaudatus).

trieda: Loricifera - panciernatky

napr. Nanaloricus mysticus.

trieda: Nematomorpha - strunovce

strunovec vodný (Gordius aquaticus)

 

kmeň: NEMATODA - hlístovce

trieda:  Adenophorea

hlístky (Enoplata)

trieda: Secernentea

rad: Rhabditida - háďatká

napr. Rhabditis terricola; háďatko repné (Heterodera schachtii); háďatko pšeničné (Anguina tritici); háďatko cibuľové (Ditylenchus allii); háďatko octové (Anguillula aceti).

rad: Strongylida - mechovce

Mechovec ľudský (Ancylostoma duodenale) zrastenec prieduškový (Syngamus trachea)

rad: Ascarida - hlísty alebo škrkavky

hlísta obyčajná (Ascaris lumbricoides), Hlísta psia (Toxocara canis), hlísta konská (Parascaris equorum)

rad: Oxyuroida - mrle

mrľa detská (Enterobiu vermicularis)

rad: Trichuroida - niťovky

Svalovec stočený (Trichinella spiralis)

rad: Filaroida - vláknovky

vlasovec miazgový (Wuchereria bancrofti), Vlasovec medinský (Dracunculus medinensis), vlasovec očný (Loa loa)

 

kmeň: ONYCHOPHORA - pazúrikavce

Pazúrikavec kapský (Peripatopsis capensis)

 

kmeň: TARDIGRADA - pomalky

na tri triedy - Heterotardigrada, Mesotardigrada, Eutardigrada,

Macrobiotus macronyx s českým názvom medvíďatko obyčejné; Echiniscus scrofa.        

 

kmeň: ARTHROPODA – článkonožce

 1. oddelenie - Amandibulata (bezhryzadlovce)

 

  podkmeň:  Trilobitomorpha - trilobity

  podkmeň: PANTOPODA - nohatky

napr. nohatka pobrežná (Pycnogonum littorale), Nymphon hirtus

  podkmeň: Chelicerata  - klepietkavce

trieda: Merostomata - hrotnáče

Hrotnáč americký (Limulus polyphemus), Tachypleus hoeveni

trieda: Arachnoidea - pavúkovce

rad: Scorpionoidea - šťúry (škorpióny)

šťúr poľný (Buthus occitanus), hnedý šťúr karpatský (Euscorpius carpathicus), Pandinus imperator

rad: Pseudoscorpionidea - šťúriky

napr. šťúrik obyčajný (Chelifer cancroides),  šťúrik Neobisium slovacum

rad: Opilionida - kosce

kosec domový (Opilio parietinus), Kosec rohatý (Phalangium opilio), rod Ischyropsalis, zástupcovia rodu Trogus

rad: Araneida - pavúky

strehúň poľný (Pardosa agrestis), strehúň škvrnitý (Lycosa singorensis), Križiak obyčajný (Araneus diadematus), križiak pásavý (Argiope bruennichi), Plachtárka kríková (Linyphia triangulus), do rodu Lathrodectes patria napr. malmignata - karakurt, čierna vdova. Kútnik domový (Tegenaria domestica), pavúk vodný (Argyroneta aquatica), skákavka pásavá (Salticus scenicus), kvetárik dvojtvarý (Misumena vatia)

 

rad: Acarina - roztoče

    podrad: Gamasida (Parasitiformes) – kliešťovce

Kliešťovec obyčajný (Argas vulgaris), klieštik včelí (Varroa jacobsoni), kliešť obyčajný (Ixodes ricinus), piják stepný (Dermacentor marginatus)

    podrad: Trombidiformes (Tarsonemida) – roztočíky

Roztočec chmeľový (Tetranychus telarius), roztočec ovocný (Tetranychus ulmi), roztočík včelí (Acarapis woodi), čeľaď dravčíkovitých, Vlnovníky, Kožník tukový (Demodex folliculorum), Zamatovec (Trombicula autumnalis)

    podrad: Sarcoptiformes (Acaridida) – svrabovce

napr. z čeľade skladokazovitých skladokaz otrubový (Acarus siro, skladokaz múčny (Tyroglyphus farinae), skladohub ničivý (Glyciphagus destructor), svrabovce, svrabovec kožný (Sarcoptes scabei), Lúpavec kurí (Cnemidocoptes mutans)

    podrad: Tetrapodili – vlnovníkovce

napr. vlnovníkovec révový (Eriophyes vitis)

    podrad: Oribatida - pancierniky

 

rad: Pedipalpi - hmatonožce

rad: Palpigradi - šťúrovky

napr. Eukoenenia spelaea

rad: Solifugae – solifúgy

 

 2. oddelenie: Mandibulata – hryzadlovce

 

  podkmeň: BRANCHIATA (Crustacea) - žiabrovce

trieda: Remipedia – remipédie (kôrovcovky)

trieda: Cephalocarida - hlavovky

hlavovka americká (Hutschinsoniella macarantha)

 

trieda: Branchiopoda (Phyllopoda) - lupeňonôžky

rad: Anostraca - žiabronôžky

Žiabronôžka letná (Branchipus schaefferi), žiabronôžka arktická (Branchinecta paludosa), žiabronôžka soľná (Artemia salina)   rad: Notostraca - štítovce  

napr štítovec jarný (Lepidurus apus), štítovec letný (Triops cancriformis)

 

rad: Onychura - škrupinovky

    podrad: Conchostraca – škľabovky

napr. škľabovka veľká (Limnadia lenticularis)

    podrad: Cladocera – perloočky

rod Daphnia (Daphnia magna, D. pulex, D. hyalina), bosmína obyčajná (Bosmina longirostris), hrbatka jazerná (Holopedium gibberum), leptodóra dravá (Leptodora kindtii)

 

Trieda: Maxillopoda - ústonôžkovce (čeľusťonôžky)

    podtrieda: Ostracoda - lastúrničky

Lastúrnička prameňová (Candona candida), Gyganthocypris

    podtrieda: Copepoda - veslonôžky

Napr. vznášavka obyčajná (Eudiaptomus vulgaris), rod Cyclops, napr. cyklop obyčajný (Cyclops stenuus), ergasil obyčajný (Ergasil sieboldi), Caligus rapax

    podtrieda: Branchiura - kaprovce

kaprovec obyčajný (Argulus foliaceus)

    podtrieda: Cirripedia - fúzonôžky

rod Balanus, Lepas anatifera, z radu koreňohlavcov, napr. Sacculina sarcini

    podtrieda: Pentastomidea (Linguatulida) – jazýčnatky

Linguatula serrata

 

trieda: Malacostraca - rakovce

rad: Bathynelleae - hlbinovky

napr. hlbinovka slepá (Bathynella natans), Thermobathynella adami.

rad: Leptostraca - nebálie

napr. nebália severská (Nebalia bipes)

rad: Stomatopoda - ústonôžky

napr. strašiak modlivkový (Squilla mantis)

rad: Mysidacea - vidlonôžky

napr. vidlonôžka podunajská (Limnomysis benedeni), vidlonôžka jazerná (Mysis oculata)

rad: Isopoda - rovnakonôžky

Napr. žižavica vodná (Asellus aquaticus), žižiavka múrová (Oniscus asellus), Porcellio scaber, zvínavka obačajná - ľudovo svinka (Armadillidium vulgare)

rad: Amphipoda - rôznonožce

Napr. kriváky (Gammarus pulex), krivák obyčajný (Rivulogammarus fossarum), nifargus obyčajný (Niphargus aquilex)

                        

rad: Decapoda - desaťnožce

    podrad: Natantia – plávavce

napr. kreveta baltická (Palaemon aquilla), garnát obyčajný (Crangon crangon)

    podrad: Reptantia – lozivce

Skupina čeľadi - Macrura – raky

napr. homár obyčajný (Homarus vulgaris), langusta obyčajná (Palinurus vulgaris), Pagurus, pustovníček palmový (Birgus largo). U nás tri druhy - rak skalný (Astacus torrentium), rak riečny (Astacus fluviatilis), rak bahenný (Astacus leptodactylus)

Skupina čeľadí - Brachyura – kraby

krab riečny (Potamon fluviatislis), krab čínsky (Eriocheir sinensis), krab obyčajný (Carcinus maenas), veľkrab japonský (Kaempfferia kaempfferia)

 

  podkmeň: MYRIAPODA – viacnôžky

trieda: Symphyla - stonožičky

napr stonožička biela (Scutigurella immaculata)

trieda: Pauropoda - málonôžky

napr. Pauropus huxley

trieda: Diplopoda - mnohonôžky

dve podtriedy (voľnočeľustníky - Pselaphognatha, zrastenočeľustníky - Chilognatha),

napr. chlpáčik podkôrový (Polyxenus lagurus), zvinavec (Glomeris pustulata, mnohonôžka zemná (Julus terrestris), plochuľa krehká (Polydesmus complanatus), plochuľa skleníková (Orthomorpha gracilis), bodavka slepá (Blaniulus guttulatus)

trieda: Chilopoda - stonôžky

Strašník (Scutigera coleoptrata), stonôžka obyčajná (Lithobius forficatus), zemovka (Geophilus), Scolopendra gigantica

 

  podkmeň:  HEXAPODA  - šesťnôžky

trieda: Parainsecta – hmyzovky

rad: Protura - šutky

napr. šutka ozbrojená (Eosentomon transitorium), šutka karpatská (Proturentomon carpaticum), šutka pôdna (Acerentomon doderoi), šutka lesná (Acerentomon tuxeni)

 

rad: Collembola – chvostoskoky

    podrad: Arthropleona – voľnočlánkové

napr. oblenka (Hypogastrura manubrialis), Folsomia fimetaria, chvostoskok vodný (Podura aquatica), Chvostoskok obrovský (Tetrodontophora bielanensis), Chvostoskok snežný (Entomobrya nivalis)

    podrad: Symphypleona – zrastenočlánkové

napr. chvostoskok pestrý (Smithurus viridis)

 

trieda: Campodeina – vidličiarky

Zástupcovia triedy Campodeina (pôvodne podradu), napr. vidličiarka krehká (Campodea fragilis)

trieda: Japygina – ucholakovky

napr. ucholakovka stepná (Catajapyx confusus)

 

trieda Insecta (Ectognatha) - hmyz

    Podtrieda: Archeognatha (Monocondylia) - bezkrídlovce

šutky (Thysanura), druhy rodu Machilis, upínavka škvrnitá (Lepismachilis notata)

 

    Podtrieda Dicondylia - dikondýliovce

      Infratrieda: Zygentoma

rad: Thysanura – švehly

švehla obyčajná (Lepisma saccharina) ľudovo nazývaná rybenka, Švehla skleníková (Thermobia domestica)

 

      Infratrieda: Pterygota

rad: Ephemeroptera - podenky

napr. podenka pahorkatinová (Ephemera danica), podenka dvojkrídlová (Cloeon dipterum), podenka nížinná (Polymitarcis virgo)

 

rad: Odonata - vážky

napr. Meganeura monti

    podrad: Zygentoma – šidielka

napr. hadovka lesklá (Calopteryx splendens), hadovka obyčajná (Calopteryx virgo), šidlovka pásikavá (Lestes sponsa), šidlovka tmavá (Lestes dryas)

    podrad: Anisoptera – šidlá

napr. šidlo obrovské (Anax imperator), čeľaď Aeschnida, napr. vážka ploská (Libelulla depressa)

                         

rad: Anisoptera - šidlá

rad: Plecoptera - pošvatky

    podrad: Filipalpia

napr. Nemoura flexosa

    podrad: Setipalpia

napr. pošvatka obyčajná (Perla abdominalis), pošvatka podhorská (Chloroperla torrentium), Chloroperla burmeisteriana

rad: Embioptera - snovačky

rad: Mantodea - modlivky

modlivka zelená (Mantis religiosa)

rad: Blattodea - šváby

Rus domový (Blatella germanica), Šváb obyčajný (Blatta orientalis), Šváb americký (Peripalneta americana), Švábik hôrny (Ectobius sylvestris), Švábik tmavoštíty (Ectobius lapponicus), šváb obrovský (Blaberus giganteus)

rad: Grylloblattodea - cvrčkovce

rad: Isoptera - termity

napr. termit juhoeurópsky (Reticulitermes lucifugus, termit bojovný (Termes bellicosus)

rad: Zoraptera – zoraptery

rad: Dermaptera – ucholaky

ucholak obyčajný (Forficula auricularia), ucholak malý (Labia minor)

rad: Phasmatodea – pakobylky

napr. pakobylka indická (Carausius morosus), pakobylka obrovská (Cyphocrania gigas), listovka zelená (Phyllium siccifolium)

rad: Mantophasmodea

rad: Ensifera – kobylky

napr. kobylka zelená (Tettigonia viridissima), kobylka hryzavá (Decticus verrucivorus), kobylka bezkrídla (Pholidoptera aptera), kobylka pieninská (Isophya pienensis), kobylka dubová (Meconema thalassimum), sága stepná (Saga pedo), rod listárka, palistovka, listovka obrovská (Phyllopora grandis), cvrček poľný (Gryllus campestris), Cvrček domový (Gryllus domesticus), Medvedík obyčajný (Gryllotalpa gryllotalpa)

rad: Caelifera – koníky

napr. koník červenokrídly (Psophus stridulus), koník modrokrídly (Oedipoda coerulenscens), zástupcovia rodov Chorthippus, Stenobothrus, napr. saranča sťahovavá (Locusta migratoria), koník kŕdľový (Schistocerca gregaria), koník stepný (Acrida hungaria)

rad: Psocoptera – pavši

napr. pavoš múzejná (Liposcelis museorum), pavoš (Liposcelis entomophilus), Pavoš domáca (Trogium pulsatorium), Lachesilla pedicularia

rad: Mallophaga – švoly

Švola slepačia (Menopon gallinae), periarka holubia (Collumbicola columbae), srstiarkia psia (Trichodectes canis), zástupcovia rodu Bovicola

rad: Anoplura – vši

Voš detská (hlavová) (Pediculus capitis), voš šatová (Pediculus corporis), Voš lonová (Phthirus pubis), Voš svinská (Haematopinus suis)

rad: Thysanoptera – strapky

napr. strapku skleníkovú (Heliothrips haemorrhoidalis) pod názvom čierna muška, strapka tabaková (Thrips tabaci), rod Haplothrips, Taeniothrips laricivorus

 

rad: Heteroptera – bzdochy

    podrad: Cryptocera - vodné bzdochy

Štípavka obyčajná (Ilyocoris cimicoides), chrbtoplávka žltkastá (Notonecta glauca), kliešťovka obyčajná (Corixa striata), splošťulu bahennú (Nepa cinerea), ihlica vodná (Ranatra linearis), zástupcovia čeľade Belostomidae

    podrad: Gymnocera - zemné bzdochy

Druhy čeľade Gerridae (korčuliarkovité), napr. korčuliarka jazerná (Gerris lacustris), zástupcovia vodomerkovitých (Hydrometridae), napr. vodomerka obyčajná (Hydrometra stagnorum), Ploštica posteľná (Cimex lectularius), čeľaď štítnatkovité (Pentatomidae), napr. bzdocha zelenkastá (Palomena viridis), bzdocha kužeľovitá (Aelia acuminata), bzdocha obyčajná (Dolycoris baccarum), bzdocha pásavá (Graphosoma italicum), bzdocha červenonohá (Pentatoma rufipes), čeľaď obrubnicovitých (Coreidae), napr. obrubnica šťavelová (Coreus marginatus), z čeľade cifrušovitých (Pyrrhocorida) je známa cifruša bezkrídla (Pyrrhosoma apetrus), druhy čeľade podkôrnikovitých (Aradidae)

 

rad: Auchenorrhyncha – cikády

cikáda viničná (Tibicen haematodes), cikáda lužná (Cicadetta montana), cikáda sedemnásťročná (Cicada septemdecim), z druhov čeľade peniarkovitých (Cercopidae) je to napr. peniarka jelšová (Aprophora alni), peniarka obyčajná (Philaenus spumarius) alebo peniarka nížinná (Cercopis sanguinolenta), rody Euscelis, Jassus, Cicadella (česky pidikŕísek)

 

rad: Sternorrhyncha – voškovky

    podrad: Psyllinea – méry

napr. méra jabloňová (Psylla mali), méra repová (Trioza viridula)

                                podrad: Aleyrodine – molice

napr. molica skleníková (Trialeurodes wapporarium)

                               podrad: Aphidinea – vošky

Napr. vošku zelenú (Brevicoryne brassicae), voška maková (Aphis fabae), fyloxéra viničová (Viteus vitifolii), vlnačka krvavá (Eriosoma lanigerum), kôrovnica kaukazská (Dreyfusia nordmannianae)

                               podrad: Coccinea – červce

napr. štítnička nebezpečná (Quadraspidiotus perniciosus), puklica slivková (Eulecanium corni), štítnička čiarkovaná (Mytiloccocus ulmi), červec domový (Coccus hesperidum)

 

rad: Megaloptera – vodnárky

napr. vodnárka močiarna (Sialis flavilatera), vodnárka potočná (Sialis fuliginosa)

rad: Rhaphidioptera – dlhokrčky

napr. dlhokrčka obyčajná (Raphidia flavipes), dlhokrčka lesná (Raphidia notata)

 

rad: Plannipenia (Neuroptera) - sieťokrídlovce

napr. z čeľade zlatoočkovitých (Chrysopidae) je známa zlatoočka obyčajná (Chrysopa carnea), napr.vošky, voškovce (Hemerobius pini, H. humuli), z čeľade mravcolevovitých (Myrmeleonidae), napr. mravcolev čiernohnedý (Myrmeleon formicarius), druhy čeľade askalafusovitých (Ascalaphidae), napr. askalafus škvrnitokrídly (Ascalaphus macaronius) alebo askalafus žltokrídly (Ascalaphus libelluloides), pamodlivka dlhokrká (Mantispa styriaca)

 

rad: Coleoptera – chrobáky

    podrad: Adephaga – mäsožravé

čeľaď svižníkovité (Cicindelidae) je typický svižník poľný (Cicindella campestris), čeľaď bystruškovitých (Carabidae), napr. bystruška fialová (Carabus violaceus), húseničiar hnedý (Calosoma inquisitor hrbáč obilný (Zabrus tenebrioides), druhy rodov Agonum, Pterostichus, Bembidion, Čeľaď potápnikovité (Dytiscidae), napr. potápnik obrúbený (Dytiscus marginalis), Gyrinidae - vajcovitý tvar, G. natator

                             podrad: Polyphaga – všežravé

vodomil čierny (Hydrous piceus), drabčík cisársky (Staphylinus caesareus), hrobárik obyčajný (Necrophorus vespillo), kováčik poľný (Agriotes lineatus), krasoň borovicový (Chalcophora mariana), kožiar domový (Dermestes lardarius), májka fialová (Meloe violaceus), pľuzgiernik lekársky (Lytta vesicatoria), chrúst obyčajný (Melolontha melolontha), pásavka zemiaková (Leptinotarsa decemlineata), nosánik lieskový (Curculio nucum), lykožrút smrekový (Ips typographus)

 

rad: Strepsiptera – riasavce

napr. riasavec včelí (Stylops mellitae), Saccilina carcini z triedy Cirripedia (fúzonôžky)

 

rad: Hymenoptera – blanokrídlovce

                              podrad: Symphyta – širokopáse

Čeľaď: ploskankovité (Pamphilidae), napr. ploskanka smreková (Cephalcia abietis)

Čeľaď: hrebenárkovité (Diprionidae), napr. hrebenárka borovicová (Diprion pini)

Čeľaď: piliarkovité (Tenthredinidaae), rod Hoplocampa, napr. piliarka slivková (Hoplocampa minuta)

Čeľaď: pílovkovité (Siricidae), napr. pílovka veľká (Urocerus gigas)

                              podrad: Apocrita – úzkopáse

1. kohorta: Terebrantes - znášadielkové, napr. hrčiarka listová (Cynips quercusfolii), hrčiarku ružovú (Diplolepis rosae), Voškovky, napr. rod Trichogramma, Lumky a lumčíky, napr. lumčík žltonohý (Apanteles glomeratus), lumok dráždivý (Pimpla instignator)

        2. kohorta: Aculeata – žihadlové, napr. mravec lesný (Formica rufa), mravec drevokazný (Camponotus ligniperdus), rod Lasius, mravec domový (Monomorium faraonis), Osy, osa obyčajná (Paravespula vulgaris), osa útočná (Vespula germanica), sršeň obyčajný (Vespa crabro), Včely, rod včielka (Halticus), pieskárka (Andrena), čalúnica (Megachile), drevár fialový (Xylocopa violacea), čmeľ zemný (Bombus terrestris), Včela medonosná (Apis mellifera)

 

rad: Mecoptera – srpice

komárovka lúčna (Bittacus tipularius), snežnička skákavá (Boreus hiemalis)

rad: Trichoptera - potočnky

napr. potočník veľký (Phrygaena grandis), z rodov Limnophilus, Rhyacophila

 

rad: Lepidoptera – motýle

                             podrad: Zeugloptera

napr. rod potočníkovec (Micropteryx)

    podrad: Monotrysia

napr. hrotokrídlovec chmeľový (Hepialus humuli)

             podrad: Ditrysia

Čeľade: Cossidae, drevotoč obyčajný (Cosus cossus),

Sesiidae, podobník osovitý (Synanthedon vespiformis),

Zygaenidae, vretienka obyčajná (Zygaena fileipendulae),

Sphingidae, lišaj borovicový (Sphinx pinastri),

Tortricidae, obaľovač jablčný (Cydia pomonella),

Noctuidae, mora štiavová (Noctua pronba),  

Lasiocampidae, priadkovec ovocný (Gastropacha quercifolia),

Geometriidae, piadivka egrešová (Abraxas grossulariatus),

Satyridae, očkáň lúčny (Maniola jurtina),

Pieridae, mlynárik repový (Pieris rapae),

Lycaenidae, ohniváčik zlatobyľový (Lyxcaena virgaureae),

Nymphalidae, babôčka pávooká (Inachis io),

Papilionidae, jasoň červenooký (Parnassius apollo)

rad: Diptera – dvojkrídlovce

                              podrad: Nematocera – komárovce

Čeľaď tipuľovité (Tipulidae), napr. tipuľa kapustová (Tipula oleracea), tipuľa obrovská (Tipula maxima), Čeľaď mušicovité (Bibionidae), napr. mušica marcová (Bibio marci), Čeľaď hubárkovité (Mycetophilidae), čeľaď byľomorovité (Cecidomyidae), napr. byľomor bukový (Mikiola fagi). Druhy čeľade komárovitých (Cuclicidae), napr.anofeles (Anopheles), komár piskľavý (Culex pipiens), komár dotieravý (Culex modestus, komár útočný (Aedes vexans), Čeľaď pakomárovité (Chironomidae), napr. pakomár pernatý (Chironomus plumosus). Zástupcovia čeľade pakomárikovitých (Ceratopogonidae), napr. pakomárik obyčajný (Culicoides obsoletus), muškovité (Simulidae)

                              podrad: Brachycera – muchy

dve sekcie - Orthorapha (rovnošvé muchy)

Cyclorhapha (kruhošvé muchy)

Čeľaď ovadovité (Tabanidae), napr. ovad hovädzí (Tabanus bovis), bzikavka dažďová (Haematopota pluvialis)

Čeľaď muchárkovité (Asilidae),

Z čeľade chlpačkovité (Bombylidae), napr. chlpačku veľkú (Bombylius major)

Čeľaď krúživkovité (Empidae), napr. krúživka žltkastá (Empis livida).

Pestricovité (Syrphidae), napr. pestrica ríbezľová (Syrphus ribesi).

Drosophilidae, napr. drozofila obyčajná (Drosophila melanogaster).

Muchovité (Muscidae), napr. slnivka izbová (Fannia canicularis), mucha tse-tse (Glossina palpalis)

Bzučivkovité (Callimorphidae), napr. bzučivka obyčajná (Lucilia caesar).

Mäsiarkovité (Sarcophagidae)

Strečkovité (Oestridae), strečok hovädzí (Hypoderma bovis), strečok hltanový (Cephenomyia stimulator)

bystrušovité (Tachinidae)

 

rad: Siphonaptera (Aphaniptera) - blchy

napr. blcha ľudská (Pulex iritans), blcha psia (Ctenocephalides canis), blcha krysia (Xenopsylla cheopis)

 

Vývojová vetva: NOTONEURALIA (Deuterostomia) – druhoústovce

kmeň: ENTEROPNEUSTA - vnútrožiabrovce

trieda: Balanoglossa - žaluďovce

napr. Balanoglossus gigas.

trieda: Pterobranchia - krídložiabrovce

napr. Cephalodiscus indicus.

 

kmeň: ECHINODERMATA - ostnatokožce

trieda: Crinoidea - ľaliovky

trieda: Stelleroidea - hviezdovky

morské hviezdice (Asteroidea) a hadovice (Ophiuroidea)

trieda: Echinoidea - ježovky

ježovka jedlá (Echinuus esculentus)

trieda: Holothuroidea - holotúrie

napr.  holotúria jedlá (Holothuria edulis), veľká asi 30 cm

 

kmeň:  CHORDATA – chordáty (strunovce)