zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Pediatria

 

2.prednáška (2.prednaska.doc)

Choroby dýchacích plynov

 

Dýchací systém:

-zabezpečuje výmenu dýchacích plynov medzi vonkajším prostredím

 

Infekcie:

-v prvých 5 rokoch života 50% z chorobnosti detí v 6 – 12 roku 30%

 

Faktory:

-vplývajú na výskyt informácií

a) zo strany dieťaťa - komplikácii v novorodeneckom veku, výživa, VUCH, alergia, poruchy imunity

b) vonkajšie prostredie - socioekonomické- stav rodiny, pobyt v kolektíve, znečistenie ovzdušia, pasívne fajčenie

 

Mikroorganizmy

a) vírusy - R- S vírus, vírus chrípky = 90%

b) baktérie - Streptococus pneumonial

                Streptococus pyogenes

                Streptococus aureus

                Moraxella catharalis

                Klebsiella pneumonial

c) atypické mikroorganizmy - Mycoplasima pneumonial

                                                 Chlamýdie

                                                 Lagionella

 

Huby a kvasinky

Aktuálne choroby horných dýchacích ciest

Nádcha: vírusy niekoľkokrát za rok u starších detí hlavne lokálne príznaky 2- 4 dni

 1. dôležitá prevencia- POZOR!!! myslieť aj na narkomániu

 

Zápal hrdla a hrtana: TONZILOFARYNGITÍDA

-vírusy:  zvýšená TT, bolesti hrdla, zachrípnutie, kašeľ, nádcha

-baktérie: streptokoky- výrazné bolesti hrdla, vysoká horúčka ( niekedy aj zvracanie, bolesti brucha)

 

Hnisavá angína- povlaky

-komplikácie: lokálne: absces, celková sepsa, neskoré reumatická horúčka, zápal obličiek

-opakované angíny: chronická fonzilitída

-liečba: podľa vyvolávateľa- baktérie, ATB

 

Zápaly hrdla

LARYNGITÍDA

- zápal opuch najvýraznejší v okolí hlasiviek

- najčastejšie u deti 6 mes. – 3 rokov, hlavne v zimných mesiacoch

-vírusy: zvýšená teplota, štekavý kašeľ, sťažený vdych, zachrípnutie- dýchavičnosť, vyčerpanie, omodrávanie

-komplikácie: rozšírenie zápalu

-liečba: klud, inhalácia, tekutiny, tlmenie kašľa, hospitalizácia, intenzívna liečba

 

EPIGLOTITÍDA- zápalný opuch postihuje hltanovú príchlopku

-vek: 2- 7 rokov

-baktérie: bolesť v hrdle, horúčka, sťažené dýchanie, zastretý hlas až afónia, poruchy prehĺtania, kašeľ nie je prítomný

poloha v sede, predklon

 1. rýchly priebeh- zhoršenie stavu- poruchy vedomie VYSOKÉ RIZIKÁ DUSENIA!!!

-liečba: rýchly prevoz do nemocnice, O2, nemeniť polohu dieťaťa, JIS, ARO, intubácia, antibiotiká, podporná liečba

- neskoro diagnostikovaná a neadekvátne liečené = 25% úmrtnosť

 

Zápaly priedušiek

Akútna Bronchitída- aj ostatné úseky dýchacieho systému

 1. celý detský vek, maximum v zime

-vírusy: 90- 95%

-baktérie: väčšinou ako sekundárna infekcia

-začiatok: nádcha- kašeľ dráždivý- vlhký, vracanie hlienov, zvýšená TT, malátnosť

-komplikácie: zápal stredného ucha, prínosných dutín, pneumónia

-liečba: symptomatická, ATB

 

RECIDIVUJÚCA BRONCHITÍDA- viac ako 4x za rok

 

Chronická Bronchitída- kašeľ 3. mesiac v roku

 1. u detí býva súčasťou iného chronického ochorenia dýchacích ciest- astma, cystická fibróza, tbc, poruchy obranyschopnosti, aspirácia, anatomické chyby, tlak na dýchacie cesty, znečistenie ovzdušia

-liečba: odstránenie vyvolávacej príčiny, odstránenie sekrétu z dýchacích ciest, premena recidív

 

Zápaly pľúc

 1. častejšie v prvých 5 rokoch života
 2. vyvolávatelia: vírusy, baktérie, atypické mikroorganizmy, kvasinky, huby, iné príčiny- aspirácia
 3. staršie deti- ochorenia horných dýchacích ciest- zvýšená TT, kašeľ
 4. pri ťažkom priebehu: bolesť okolo úst, rozpálená tvár, úzkostný vzhľad, namáhavejšie dýchanie

-rozsiahle zápaly: aj postihnutie srdcovocievneho systému, podráždenie mozgových blán

-liečba: proti infekčná, úprava prostredia, správna výživa, symptomatická liečba

 

PNEUKOKOVIA PNEUMÓNIA

 1. viac ako 90 % bakteriálnych pneumónii = staršie deti, dospelý
 2. horúčka, triaška, kašeľ, bolesť na hrudníku, úzkosť, zrýchlené dýchanie, sťažené dýchanie

-diagnostika: klinika + rtg, bakteriologický nález

-liečba: ATB- PNC vo vyšších dávkach, širokospektrálne ATB

-prognóza: nepriaznivá pri ďalších nepriaznivých faktoroch pacienti bez riziká- dobrá

-prevencia: očkovanie

 

 

STAFILOKOKOVA PNEUMONIA

 1. častejšie u menších detí

-liečba: ATB / intravenózne do žily

 

ATYPICKÁ PNEUMONIA

 1. školský vek, adolescenti
 2. okrem kašľa, zvýšená TT, kožné zmeny, hnačka, zápal kĺbu, srdcového svalu, poruchy zrážania krvi

-dôkaz: protilátky

-liečba: makrolidové ATB

 

ASPIRAČNÉ PNEUMONIE

 1. vdýchnutie tekutých, tuhých ( potrava) alebo dráždivých látok ( žalúdočný obsah, uhľovodíky, olej ) do dýchacích ciest a pľúc
 2. pri aspirácii cudzieho predmetu alebo veľkého sústa: mechanická- obštrukcia dýchacích ciest, sťažené dýchanie, vývoj pneumónie

-príznaky: dráždivý kašeľ, dýchavičnosť, niekedy omodrávanie, zvýšená TT

 1. pri aspirácii uhľovodíkov + zvracanie, niekedy až kŕče, poruchy vedomia

-liečba: odsatie, aplikácia O2, ATB

 

TUBERKULÓZA

 1. prenosná choroba- Mycobacterius tuberculoris
 2. celosvetovo: 1/ 3 populácie, ochorenie 1 milión detí v roku
 3. na Slovensku: v roku 2004, 1, 95/ 100 000 detí
 4. prenos nákazy z človeka na človeka
 5. u detí zväčša bezpríznakov, zriedkavo kašeľ, zvýšená TT, únava, potenie, chudnutie
 6. pľúca, mimopľúcne postihnutie: LV, mengoencefal., koža, kosti, kĺby, oko, močopohlavný systém
 7. izolácia, Antituberkulotiká

-prevencia: očkovanie

 

NEINFEKČNÉ CHOROBY DÝCHACIEHO SYSTÉMU

Vrodené chyby dýchacieho systému

Cystická fibróza- mukoriscidóza

 1. dedičná choroba, postihuje dýchací systém, tráviaci, močový, potné žľazy- porucha transportu
 2. elektrolytra / Na, Cl/ v epitelových bunkách

 

Choroby krčno- nosno- ušné

 1. Zápaly prínosových  dutín
 1. ako súčasť zápalu horných dýchacích ciest

-vírusy a sek. bakt. Infekcie- z nosa, zriedkavejšie pri zápaloch zubných kameňov

 1. jedna alebo viacej dutín, akútny, chronický zápal

-akútny: baktérie, opuch sliznice, sekrét, hnis

-liečba: nosné kvapky, inhalácie, ATB

-komplikácie: šírenie zápalu očnice, mozgové blany

 

 1. Zväčšené nosné mandle
 1. adenoidné vegetácie: zdroj fokálnej infekcie, poruchy sluchu

 

 1. Poruchy sluchu
 1. neodhalené a nekorigované
 2. ťažká porucha alebo hluchota- nevyvinie sa reč ( hluchonemota ), zabrzdí sa mentálny vývoj dieťaťa
 3. stredne ťažká porucha- oneskorený vývin reči
 4. ľahká porucha- horší prospech v škole
 5. 80% vrodené a získané v pôrodnom období
 6. skríning u novorodencov

 

-príčiny: choroby a chyby vonkajšieho a stredného ucha

 1. vnútroušné a neurologické poruchy

-vrodené poruchy: poškodenie počas embryonálneho vývoja, infekcie, lieky počas tehotenstva, dedičné poruchy

-získané poruchy: po sepse, olotoxických liekoch, úrazoch po prekonaní meningitídy, parotitídy

kompletné vyšetrenie

-liečba: načúvací prístroj, logopedická rehabilitácia, chirurgická liečba, kochleárne implantáty

 

CUDZIE TELESÁ

 1. Zvukovod: drobné predmety- porucha sluchu, výtok z ucha, zápal
 2. Nos: drobné predmety- kôstky, strukoviny- sťažené dýchanie cez nos, zápal, nepriechodnosť nosa
 3. Hltan: zachytávajú sa ostré, špicaté predmety- rybie kosti, časti rastlín, ak sú veľké- nebezpečie zadusenie, bolesť, zápal, dýchacie ťažkosti
 4. Hrtan, priedušnica, priedušky: potrava, drobné predmety- vdýchnutie z úst, potrava pri zvracaní, pri plači, smiechu, pri obštrukcii nosových dutín ( pri jedení dýchajú ústami)
 5. Kŕčovitý kašeľ: ( obranný reflex ), dusenie pri plnom zdraví, premodrenie, kŕče ( O2 ), Hrtan- štekavý kašeľ, sťažené dýchanie, zachrípnutie,
 6. Afónia: zachytenie medzi hlasivkami
 7. Priedušnica: záchvaty kašľa, insp. a expir. Striedavo, sťažené dýchanie, pri plnom upchaní lúmeniu, zadusenie
 8. Priedušky: zmenšenie lúmeniu ale nebráni nádychu a výdychu, pôsobí ako ventil- bráni výdychu, úplne uzavrie lúmen, kašeľ, dyspnoe, cyanóza, zápaly
 9. Pažerák: prehltnutie a zachytenie v pažeráku: mince, gombíky, časti hračiek, veľké kusy potravy, slinenie, sťažené prehĺtanie, nauzea, bolesť

- ak je teleso v žalúdku treba sledovať stolicu

 

Prvá pomoc pri aspirácii

 1. pokus o vykašlanie
 2. pobúchať po chrbte- postihnutý naklonený dopredu
 3. heimlichov hmat- prudké stláčanie brucha – pravá ruka v pästi priložená na prednú brušnú stranu medzi pupkom a hrudnou kosťou, druhú ruku z ľavej strany uchopíme pás a pri maximálnom výdychu silno zatlačíme na prednú brušnú stranu, opakovať 4x
 4. u malých detí- dieťa preložíme cez koleno s hlavou dole, jednou rukou podoprieme hlavu a druhou 14 x udierame po chrbte medzi lopatkami

 

OCHORNIA SRDCA

VVCH ( vrodené vývojové chyby)

 

Poruchy srdcového rytmu

 1. pri vrodených chybách, po operácií srdca, ochorenia iných orgánov, infekcie, metabolické a endokrinologické choroby
 2. extrasystoly, spomalená a zrýchlená činnosť srdca

 

Reumatická horúčka a získané chyby srdca

Vek: 5- 15 rokov, výskyt t. č. sporadický

 1. Streptokok skupiny A+ vnímaný hostiteľ- imunitné reakcie- zmeny tkanív, orgánov : zápal srdca, kĺbov, CNS, ciev- reumatická horúčka

Liečba: protistreptoková, liečba jednotlivých postihnutých orgánov, podporná liečba

Prevencia: správna liečba streptokových infekcií, horných dýchacích ciest

Zápaly srdca: endokarotitída a muekarotitída

 

Infekcie močového traktu

 1. najčastejšie baktériové infekcie u človeka, častejšie u dospelých  
 2. deti: dievčatá 3- 5 %, chlapci 1- 2 %
 3. rekulencie v 25 – 45 %

 

Infekcie dolných močových ciest

 1. baktérie, leukocyty v moči
 2. zvýšená TT, bolesť pri močení, časté močenie

Obličiek- akútna pyelonefritída

 1. baktérie v tkanive obličiek spolu s baktériami v moči
 2. po 5 roku života- zvýšená TT, bolesť v driekovej oblasti, bolestivé močenie, v moči baktérie, Le a krv

 

Rekurentné infekcie: kudencia infekcií VPT k opakovaniu

Baktérie: gram. negat.- fekálna infekcia

Liečba: protibaktérialna

SKORÁ DIAGNOSTIKA A OKAMŽITÁ ATB LIEČBA- prevencia poškodenie obličiek zápalom

 

ANÉMIE

 1. príznak spôsobený nedostatkom nosiča kyslíka- hemoglobínu
 2. okrem poklesu hemoglobínu často je aj zníženie počtu Erytrocytov

 

Anémie z poruchy krvotvorby:

- nedostatok stavebných látok: Fe, vit. B12, kys. Listová, bielkoviny, vitamíny

- nedostatočná funkcia kostnej drene

 

Anémie zo zvýšených strát červených krviniek:

- hemolytické anémie, posthemonagické anémie

 

Anémie z nedostatku Fe:

 1. Fe je potrebné pre rôzne dôležité enzýmové reakcie je prítomné vo všetkých bunkách tela
 2. celkové Fe u detí predškolského veku: 35 mg/ kg hmotnosti

-príčiny sideropenickej anémie:

 1. nedostatok zásoby Fe v tele
 2. nedostatočný príjem Fe v potrave
 3. znížené vstrebávanie
 4. zvýšená potreba Fe
 5. krvné straty

-príznaky: nešpecifické- únavnosť, znížená výkonnosť, nechutenstvo, bolesť hlavy, bledosť, pri ťažkom stupni- zrýchlená akcia srdca, porucha imunity, opakované infekcie

-nedostatok Fe: aj nepriaznivý vplyv na mentálny vývoj

-liečba: podávanie prípravkov Fe