zoradene prednasky

Návrat na detail prednášky / Stiahnuť prednášku / Trnavská univerzita / Pedagogická fakulta / Pediatria

 

3.prednáška (3.prednaska.doc)

Horúčka

-komplexná reakcia

-mobilizuje imunitný systém, aktivuje procesy, pri ktorých sa zlepšuje výživa buniek

-zhoršujú sa podmienky pre rast a rozmnožovanie väčšiny mikroorganizmov!!ak dosiahne 38,5°C – znížiť!

-vysoká teplota pôsobí na organizmus nepriaznivo – zvýšená záťaž pre srdce a obehový systém

Príčiny:

-infekčné

-choroby spojiva a ciev-juvon. Artritída, RH

-nádorové choroby

-chronický zápal. choroby čriev

-periodické horúčky pri ded. syndr.

Liečba:

-znižovanie teploty pri presiahnutí 38,5°C

Lieky:

-paracentamol, ibalgin

-kys. acetylsalyčiková – nepodávať do 12 rokov

Fyz. metódy:

-studené obklady, zábaly (22°C), potieranie tela vlhkou tkaninou, vlažná sprcha, dostatok tekutín

 

Infekčné choroby

-výsledok interakcie patogéna (vyvolávateľa) a hostiteľa v závislosti od faktorov ŽP

 

Vírusové nákazy

1.alimentárne => zažívacím traktom:

Detská obrna – poliomyelitída

  1. paralytická forma
  2. očkovanie

Hepatitídy A, E:

-zápal pečene – chronické zmesi

-prevencia – hygiena

                   - očkovanie rizikových osôb

Rotavírusové hnačky:

-očkovanie, deti môže veľmi vyčerpať

 

2.respiračné:

Chrípka – typ A, B, C:

-prenos –vzdušnou cestou, infikovanými predmetmi

-imunita – krátkodobá (1.r), typ A – slabá imunita

-komplikácie – zápal pľúc, prínosových dutín, srdcového svalu

-prevencia – očkovanie

Parotitída (Mums):

-slinné žľazy, pohlavné žľazy, CNS, pankreas

-prenos – vzdušnou cestou

-dôležité je očkovanie

Infekčná mononukleóza:

-vírus EBV

-angína, zväčšenie LU, slezina, zápal pečene, frckavé vyrážky – zriedka

Osýpky (Morbilli):

-katarálne štádium – zápal pečene, výtok z nosa

-exantémové štádium – výsyp na koži (fliačiky)

-komplikácie – sekundárne bakt. infekcie

                        - zriedka encefalitída

-do 3 rokov – ťažký priebeh

-prevencia – očkovanie

Rubeola (Ružienka):

-katarálne zmeny, zväčšenie LU, exantém

-tehotné ženy – poškodenie plodu

-prevencia – očkovanie

Kiahne (Variola):

-vyrážky – jazvy, od 1977 sa nevyskytli

Ovčie kiahne (Varicella):

-exantém, slizničné zmeny, u dospelých ťažšie

-komplikácie – sekundárne infekcie

                            encefalitída

                            hepatitída

-ťažký priebeh u imunokompromitovaných paniectov – porucha imunity

-prevencia – očkovanie

Herpes zoster (Pásový opar):

-ten istý vírus ako u Varicelly

-exantém, neuralgie (bolesti v tej oblasti, kde je opar)

-šíri sa pozdĺž nervov

 

Krvné vírusové nákazy

Kliešťová encefalitída:

-kliešť, ale aj mlieko – kozie

-priebeh rôzny

-postihnutie CNS

-prevencia – očkovanie

Hepatitída B, C, D, G:

-partner. prenos krvou, úrazom, v laboratóriách

-telesné sekréty – sliny, semená, pošvový sekrét

-z matiek na deti – pri pôrode

-prechod do chronického zápalu cirhóza Ca pečene (typ B) (rakovina)

-prevencia  - očkovanie – B

Aids:

-HIV – zmeny v organizme, poškodzuje imunitný systém, zníži sa obranyschopnosť

-prevencia – veľmi dôležitá

Diftéria (Záškrt):

-vytvárajú sa zápalové pablany, môžu spôsobiť sťaženie dýchania

-nebezpečné sú toxíny – ochrnutia niektorých tkanív – srdce, periférne nervy

-prevencia – očkovanie

Tetanus:

-MO => clostnidium tetani

-toxín – poškodenie nervového tkaniva

-spóry vnikajú do organizmu, kde sa potom tvorí toxín

-pri poranení potrebuje MO anlzóbne podmienky

-kŕčové záchvaty pri plnom vedomí (zhoršuje dýchanie)

-prevencia – očkovanie

-treba ranu vyčistiť a sprístupniť ich vzduchu

Hemofilové infekcie:

-najčastejšie bakter. infekcie detského veku

-môže spôsobiť ťažké zápaly, zápaly dýchacích ciest

-prevencia – očkovanie

Tularémia – menej často sa vyskytujúce

Listerióza – protilátky sa dajú zistiť v krvi

Borelióza – borelióza je prenášaná kliešťom

 

Očkovanie

-aktívna imunizácia – zvyšovanie účinnosti imunitného systému podávaním špecifického antigénu

-pasívna imunizácia – vloženie hotovej imun. látky do organizmu

 

Očkovacie látky:

a)živé, oslabenie proti obrne, osýpkam, rubeole, parotitíde, tuberkulóze

-baktérie, vírusy sa môžu rozmnožiť v organizme, ale nespôsobia ochorenie

b)inaktivované (fyzikálne alebo chemicky usmrtené MO):

-proti obrne, parotitíde, chrípke, hepatitíde, čiernemu kašľu, cholera

-treba preočkovanie

-nemôžu sa množiť, je potrebné opakovať podanie očkovacej látky

c)anatoxíny – toxín zbavený toxicity

-tetanus, záškrt

d)subjednotkové vakcíny – jednotlivé antigénne štruktúry

-chrípka, hepatitída, pneumokok...

 

Nevýhody očkovania:

-bielkovinové substancie, môže pri nich vzniknúť alergia

-po očkovaní majú deti zo začiatku zvýšenú teplotu (normálny jav)

-lokálne reakcie v mieste očkovanie

 

(očkovací kalendár)

 

Psychické poruchy

 

Neurotické prejavy:

-u detí častejšie než neurózy

-vývinový proces – vznik neurózy – určitá vrodená dispozícia – opakovanie nepriaznivej situácie – zvláštne chovanie dieťaťa – odozva v soc. prostredí, okolí – spätné posilňovanie neprimeraného chovania

-neurotické prejavy v útlom detstve:

1.poruchy životosprávy:

-poruchy jedla – nechutenstvo, zvracanie, prejedanie, zápcha

-poruchy spánku

2.neurotické návyky:

-cmúľanie prstov, hryzenie nechtov, trhanie vlasov, masturbácia, kývavé pohyby

-bývajú výrazom nedostatku citovej väzby dospelého k dieťaťu

-návaly zlosti – 3-4 r., váľa sa po zemi, kričí, kope – výraz bezmocnosti, varovné znamenie nesprávnej výchovy, ľahko sa sa stávajú účelovými

-obavy a strachy – v predškolskom veku – z cudzích ľudí, zvierat, tmy

 

Neurotické prejavy školáka:

-enuréza – pomočovanie (po 4. roku), vylúčiť org. podklad

-enkopréza – spontánny odchod stolice

-koktavosť (balbuties) – zlá koordinácia a spazmy svalov, ktoré sa zúčastňujú na tvorbe reči, začína sa v predškolskom  veku – 60%, u školákov v 10%

-vyvolávajúci moment – traumatické zážitky, niekedy viazané na špecifickú situáciu

 

Tiky – rýchle, prudké, často opakované pohyby na tvári, na malých svalových skupinách

-precitlivé, unavené, zvýšené psychické napätie

Psychalgie – rôzne neurčité bolesti, známky zvýšeného napätia, únavy, lability, vegetat. nervového systému, bolesti hlavy, brucha

Neurotický mutizmus – útlm v oblasti reči vzniknutý psychogénnou cestou

-najčastejšie u plachých prváčikov

 

Školská fóbia:

Čiastočne alebo úplná neschopnosť chodiť do školy. Pocity strachu alebo vegetatívne príznaky – bolesti hlavy, nauzea, zvracanie, nechutenstvo, hnačky, mierne zvýšená teplota, bolesti svalstva...

Príznaky – ráno, keď á ísť do školy, nie behom dňa, ani cez víkend, prázdniny

-zriedkavo sú reálne podmienky pre fóbiu v škole: prísny učiteľ, odstrkovanie druhými deťmi – to môže byť priťažujúce činitele

-prílišná citová väzba dospelej osoby – matky - na dieťa

Faktory – zmena školy, predchádzajúca choroba, zmeny rodinnej situácie, choroba matky, narodenie dieťaťa, nezrovnalosti vo vzťahu rodičov

K zlej školskej dochádzke – ďalšie komplikácie:

-nestačí na svoju prácu, výrazné zhoršenie prospechu

Riešenie – spolupráca rodičov, lekára, učiteľa

 

Neurotické prejavy v mladšom školskom veku nemajú dlhodobejší prognostický význam, väčšinou vymiznú po úprave životosprávy, jednoduchých liečebných zásahoch. Horšie – kombinácia viacerých.

 

Psychózy

Schizofrénia:

-porucha zasahujúca vývoj osobnosti vo všetkých úrovniach (vegetatívne, motorické, emočné, intelektové, sociálne) a spôsobuje závažné zmeny

-u detí zriedkavá

-v predškolskom veku – veľmi zlá prognóza

-v školskom veku – tiež nepriaznivá prognóza – najväčší defekt v oblasti sociálneho prispôsobenia a zaradenia

-porušenie vzťahu k ľuďom, neuvedomenie si vlastnej identity, neprimeraná hra, odpor k zmene prostredia, percepčné poruchy, úzkosť, poruchy reči, výrazná retardácia

Depresie:

-v predškolskom veku a v mladšom školskom veku – strata záujmu o hry, záchvaty plaču, hyperaktivizmus s následnou apatéou, poruchy spánku, jedla, strach, úzkosť

-neschopnosť učenia pri normálnom intelekte

 

Nerovnomerný duševný vývoj

Psychomotorická nestabilita:

-väčšia aktivita menej často pri org. poškodení CNS, genetické podmienenie nerovnomerného duševného vývoja – individuálne vedenie dieťaťa

Senzitívne deti – výrazne prežívajú nepríjemné zážitky, „utápajú sa“ v ich prežívaní, zahľadené do svojho vnútra

Náznaky hysterickej povahy – emočná labilita, zvýšená potreba spoločenského uplatnenia

 

Špecif. oneskorenie vo vývoji:

Dyslexia – porucha čítania

Dyskalkúlia – vývoj: porucha v schopnosti čítania

Dysgrafia – vývoj: porucha v schopnosti písania

Vývojová afázia – postihnutie vývoja reči

Dyspraxia – postihnutie pohybovej koordinácie, neodhadnosť

 

Mentálna retardácia

-neschopnosť dosiahnuť zodpovedajúci stupeň vývoja vzhľadom k veku

-porucha CNS – genetická, prenatálna, perinatálna, postnatálne poškodenia, degeneratívne ochorenia

-hraničná inteligencia – IQ 70-84 – v predškolskom veku nebýva nápadná, neskôr – osobitná škola

-mierna retardácia – IQ 55-69 – naučia sa hovoriť, komunikovať, pri získaní vhodných návykov sa uplatnia v praxi

-stredná retardácia – IQ 40-54 – malá pohybová zručnosť, menšia schopnosť komunikovať, dajú sa vytrénovať v oblasti starostlivosti o seba, v podmienkach ochranného prostredia aj práca

-ťažká retardácia – IQ 25-39 – zjavné oneskorenie už v dojčenskom veku, vyžadujú stálu starostlivosť

-hlboká retardácia – IQ pod 25 – kompletná starostlivosť po celý život

 

Autizmus

-neschopnosť vzťahu k ľuďom

 

Záchvatové choroby

 

Epilepsia:

-chronická choroba mozgu, epileptické záchvaty sa opakujú bez zjavnej príčiny a sú jediným alebo dominujúcim príznakom choroby

-záchvaty – ložiskové alebo generalizované

                   - bez poruchy vedomia, s poruchou vedomia

-klinický obraz – rôzny – tonické – zvýšené svalové napätie

                                           klonické – zášklby

                        absencie – náhla porucha vedomia

                        atonické – prudký pád na zem

-kompletné vyšetrenie – liečba – životospráva

 

Febrické kŕče:

-tonicko-klonické alebo tonické záchvaty s poruchou vedomia, v spojení s horúčkou bez inej zjavnej príčiny

-u 3% detí – dojčiat, do 6 rokov

-na začiatku vírusovej infekcie, pri náhlom výstupe teploty

-nekomplikované – krátko 1-2 min.

-komplikovaná – dlhšie ako 15 min, lateralizované, pozáchvatovo

-neurologické príznaky, môžu sa opakovať, až v 10% neskôr – epilepsia – poškodenie časti mozgu

-prevencia – podávanie liekov proti teplote + diazepam

-liečba – diazepam rektálne (cez konečník)

 

Úrazy:

-môžu bezprostredne ohroziť život dieťaťa

-sú najčastejšou príčinou úmrtí detí v ktoromkoľvek veku

-prevencia – bezpečné prostredie, výchova, dohľad

-najčastejšou príčinou úrazov u detí sú pády (1-2 m) –schody, poschodová posteľ, „chodítka“

-rany – rezné, bodné, sečné, tržné, zmliaždené, strelné, uhryznutie

-chemické poranenia – poleptania

 

Prvá pomoc:

-súbor opatrení, ktoré možno poskytnúť kýmkoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek ako bezprostrednú pomoc pri poranení alebo náhlom ochorení

-ohrozenie života – súčasťou PP je aj neodkladná resuscitácia

-hlavné spôsoby poskytovania PP:

-uvoľnenie dýchacích ciest

-umelé dýchanie

-nepriama masáž srdca

 

Kardiopulmonálna resuscitácia:

-zistiť, či dieťa reaguje – ak áno, zabezpečiť stabilizovanú polohu a sledovať ho

-ak nereaguje – zakričať o pomoc!

-uvoľniť dýchacie cesty

    ↓

nedýcha

    ↓

dýchanie z úst do úst (nosa, úst + nosa)

poloha na chrbte   záklon hlavy

           5 x vydýchnuť

sledovať  odpoveď – pohyb hrudníka

    ↓

neodpovedá

    ↓

15 x kompresií hrudníka

     2 vdychy

Po 1 min. resuscitácie zavolať odbornú pomoc, pokračovať v resuscitácii!!

 

Kompresie hrudníka:

-pomer 15:2 (jeden záchr. 30:2)

-dôležité telef. čísla:

INTEGROVANÝ ZáCHR. SYSTÉM 112

RÝCHLA ZDRAVOT. POMOC        115

LINKA ZÁCHRANY                0850 11 13 13

 

Krvácanie:

-malé vonkajšie krvácania – očistenie, priloženie obväzu, krvnú zraz. Neodstraňovať

-veľké vonk. trvácanie – tepnové – jasnočervená krv, z rany strieka alebo vyteká paralelne s tepom

                        žilové – tmavšia krv, nestrieka

                        vlásočnicové – drobné kvapôčky krvi

-pri mas. strate krvi: nevoľnosť, bledosť tváre, zrýchlený slabý pulz, plytké dýchanie → bezvedomie, pokles krvného tlaku

-Prvá pomoc – na ranu tlak. obväz, ak nie je možné – škrtidlo nad ranu, alebo tlak na prísluš. tlak. bod

-pri veľkom živelnom živelnom krvácaní stlačíme oba konce žily

 

Vnútorné krvácanie:

-myslieť pri ťažkých úrazoch, pri prejavoch šoku bez vidit. straty krvé

PP: poloha – hlava nižšie, zdvihnúť DK, uvoľniť odev okolo krku, hrudníka a pása

-kardiopulmonálna resuscitácia

 

Krvácanie z nosa:

-PP – posadiť s predklonenou hlavou, uvoľniť odev na krku, stačiť mäkkú časť nosa, krv nechať voľne vytiecť, utrieť

-post. nemá rozpn., nesmrkať, tlak nosa uvoľniť po 10 minutách

 

Poranenie hlavy a mozgu:

Otras mozgu – krátkodobá porucha mozg. Funkcií, bez poškodenia anatom. štruktúr

-môže byť krátke bezvedomie

-nevoľnosť, zvracanie, amnézia

Zmliaždenie mozgu – mechanické poškodenie mozgu

-zníž. reakcií, slabosť, môže byť ochrnutie

Úrazový opuch mozgu – po zmliaždení, zníž. obsah vody v mozg. tkanive, zvýš. vnútrolebečného tlaku – príčina smrti

 

Krvácanie:

-subdurmálne – medzi tvrdým a mäkkým obalom

-epidurálne – medzi lebečnou klembou  a tvrdý obal

-vnútromozgové

-PP – vyčistiť dýchacie cesty, stabilizovaná poloha na boku (vždy, keď je v bezvedomí, ak dýcha sám a nie sú poruchy krvného obehu), ošetriť rany, ak zlyhajú

 

Poranenia chrbtice a miechy:

-pády z výšky, dopravné nehody

-bolestivosť, poruchy ovládania končatín, poruchy citlivosti

Miechové poranenia:

  1. aj bez očividného poranenia chrbtice – krčná oblasť: vykĺbenie
  2. súčasne s poranením chrbtice – úlomky, zmena polohy, krvná zrazenina

Poranenia chrbtice – i bez poškodenia miechy

PP: nedvíhať, zbytočne neprenášať, nemeniť polohu, hlavu a krk stabilizovať zboku rukou, golierovou dlahou – pri podozrení na zlomeninu krč.chrbtice. Resuscitácia pri zlyhávaní životných funkcií.

 

Poranenia hrudníka

  1. zatvorené – náraz, stlačenie hrudníka
  2. otvorené – poškodenie celistvosti hrudného koša – nebezpečné – vniknutie vzduchu do pohrudničnej dutiny – pneumotorax– stlačenie pľúc, medzihrudia

Poranenie srdca, aorty

Zmliaždenie pľúc – krvácanie do alveolov, opuch

Zlomeniny rebier

 

PP: polosed, podprieť hlavu a plecia, uvoľniť odev, ranu prekryť gázou alebo poskladaným obväzm, znehybnenie poranenej časti hrudníka. Resuscitácia

 

Poranenia brucha

  1. otvorené – ostré nástroje, úlomky
  2. zatvorené- tupý náraz – tlak poškodí vnút. orgány

Prasknutie sleziny – krvácanie

Poranenie pečene – rôzny rozsah

                tráviaceho ústrojenstva   zápal

                brušných ciev – intenzívne krvácanie

Príznaky: bolesť brucha, zvracanie, hemorag. šok

PP: protišková poloha – na chrbáte s ohnutými kolenami ( aby sa rana neotvárala a postihnuté miesto nenapínalo), pri otvorenej rane – sterilné prekrytie. Nedať jesť ani piť !

Ak kašle alebo zvracia – cez odev jemne pritlačiťbrucho. Ak je vyklenutie obsahu – nevtláčať naspäť

 

Poranenia končatín

Vytknutie – stabilizovať, studený obklad, spevniť, znehybniť kĺb

Vykĺbenie – nenaprávať, pohodlná poloha, spevniť

Zlomenina – zatvorená, otvorená

Kým nie je znehybnená – nepremiestňovať

Otvorenej sa zbytočne nedotýkať

Znehybnenie – improvizované dlahy, alebo prifixovať k trupu pacienta                                          

Pri fixovaní znehybniť kĺb nad i pod zlomeninou

Kontrolovať periférny krvný obeh                          

 

 

 

 

Termické úrazy a poškodenia

Popáleniny – extrémne vysoká teplota, elektrický prúd, chemikálie, žiarenie

-Termické popáleniny – priamym kontaktom

4 stupne – najľahší – len začervenanie kože, bolesť

                 najťažší – postihnutie aj hlbších štruktúr

U detí  plocha dlane = 1% z telesného povrchu

Rozvoj šoku – z rozsiahlych strát tekutín z popálených plôch – bolesť

- Inhalačné popáleniny dýchacích ciest – opuch pľúc

Ošetrenie popálenín:

Menšie – pomaly tiecť studenú vodu alebo na 10 min. ponoriť do vody – 8°C, odstrániť odev, hodinky, prstene..., prekryť čistým – sterilným – materiálom

Ťažké – odstrániť pôsobenie tepla, odstrániť šaty, ale nestŕhať prilepené látky, prekryť sterilným obväzom, protišokové opatrenia, resuscitácia

Prehriatie – strata solí a vody u osôb s nedostatočnou fyzickou kondíciou pri pobyte v horúcom a vlhkom prostredí. Únava, bolesti hlavy, závrate, zvracanie, bledosť, studená koža, povrchné dýchanie, slabý, rýchly pulz.

PP: do chladnejšieho prostredia, uložiť do stabilizovanej polohy, nahradiť tekutiny a soli. Resuscitácia.

Tepelný úpal – vysoká teplota prostredia.

Červené zafarbenie pokožky, bolesť hlavy, nevoľnosť, nepokoj. Bezvedomie. Horúčka nad 40°C. Pulz rýchly, silný.

PP: do chladnejšieho prostredia, vyzliecť. Pri vedomí: polosed. poloha s podopretou hlavou a plecami,   zabaliť do studenej mokrej plachty, ochladiť na 38°C

Kardiopulm. resuscitácia

 

Úrazy elektrickým prúdom

Poškodenie kože a tkanív – popáleniny

Poruchy činnosti srdca – fibrilácie, zástava

Poruchy nervového systému – svalové kŕče

Poruchy dýchania, poškodenie mozgového tkaniva

PP: nedotýkať sa zasiahnutého holými rukami, kým môže byť v kontakte so zdrojom prúdu

Prerušiť prúd nízkeho napätia

Vysoké napätie – nerobiť kroky (18m vzdialenosť)

Opatrenia pri bezvedomí, ošetrenie popálenín, protišokové opatrenia.

 

OTRAVY

Časté  náhle príhody v pediatrii

Z pacientov konzultovaných v Nár. toxikol. inform. centre viac ako 50% je  0-18r.

Deti do 5 r.: 72% otráv v detskom veku

Náhodná intoxikácia, doma – zlyhanie dozoru dospelých.

Lieky: 40%, domáce čistiace prostriedky: 21%,  rastlinné škodliviny: difenbachia, plody zimolezu, imela, konvalinky, tisu

6-10r.: najmenej – 6,5%, klesá podiel náhodných otráv

Nad 10 r.: stúpa výskyt, s prevahou samovražedných intoxikácií ( najmä u dievčat -69%) ako výsledok zlého spracovania rôznych komplikovaných situácií

Často viacero látok

Toxikologicky sú závažné otravy pesticídmi (prevažne obsahujú organofosfáty) a hubami – muchotrávka zelená

Psychoaktívne látky – drogy :  

Do r. 1989 v SR: vdychované prchavé látky – toluen – 16-18 r., chlapci, učňovská mládež

Od r. 2000: zvýšenie požívania prirodzene sa vyskytujúcich halucinogénov – durman, ľulkovec – často otravy v kombinácii s liekmi

V súčasnosti : deriváty amfetamínu( pervitín, extáza) a marihuana

Dôležité získať podrobnejšie údaje, príznaky môžu byť necharakteristické.

Myslieť: akútna porucha vedomia, poruchy srdcového rytmu, abnormálne chovanie, krče, vracanie, hnačky, neobyčajný zápach, omodranie, šok, poruchy dýchania

 

PP pri otravách

Po požití:

Vypiť dostatok tekutín -  neplatí u detí pod 3 roky a v bezvedomí ( ale nepodávať mlieko – látky rozpustné v tukoch)

Podať aktívne uhlie – lepšie v prášku ako v tabletkách – viaže väčšinu liekov. Nepodáva sa  pri požití kyselín a zásad – tie sa naň nenadväzujú.

Pri vdýchnutí:

Prívod čerstvého vzduchu, ak sú v ústach popálenia – ochladzovať studenou vodou

Pri vniknutí pokožkou:

Oplachovať vodou

Pri podaní inj.striekačkou:

Škrtidlo nad miestom vpichu

 

Vždy zabezpečiť základné životné funkcie

 

 

PRVÁ POMOC

 

Súbor opatrení, ktoré možno poskytnúť  kýmkoľvek, kdekoľvek a kedykoľvek ako bezprostrednú pomoc pri poranení alebo náhlom ochorení.

Ak je súčasťou takéhoto postihnutia zdravia aj ohrozenie života – súčasťou PP je aj neodkladná resuscitácia.

 

Hlavné spôsoby poskytovania PP

 

Uvoľnenie dýchacích ciest

Umelé dýchanie

Nepriama masáž srdca