zoradene prednasky

Friends

 

 

Podnikateľské riziko

Fakulta: Podnikovohospodárska Fakulta
Škola: Ekonomická univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Manažment rizika 1599x 508 kB 2008