zoradene prednasky

Friends

 

 

Pramene práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Referendum 3686x 75 kB 2008
Prednáška 4.4.2007 1914x 30 kB 2008
Teória Prameòov Práva komplet upravené 1695x 41 kB 2008
Pramene práva, prvý zápočet otázky a odpovede 346x 17 kB 2017