zoradene prednasky

Friends

 

 

Anorganická chémia II

Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Skandium, Ytrium, Lantán, Lantanoidy a Aktinoidy 2293x 1,851 kB 2008