zoradene prednasky

Friends

 

 

Cytológia

Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Chromozómy 2 647x 4,180 kB 2008
Otázky z cytológie na skúšku 1413x 30 kB 2008
53.otázka-štruktúra mitochondrií 510x 29 kB 2008
54.otázka: Chemická stavba mitochondrií 567x 29 kB 2008