zoradene prednasky

Friends

 

 

Informačné systémy v chémii I

Fakulta: Prírodovedecká fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Biodegradovateľné polyméry 458x 185 kB 2008
seminar. práca : Biodegradovateľné polyméry 355x 21 kB 2008
Detekcia LSD v biologických vzorkách 300x 663 kB 2008