zoradene prednasky

Friends

 

 

Etika

Fakulta: Fakulta masmediálnej komunikácie
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda

 

Zoznam Prednášok

Názov              
ETIKA A METAETIKA 1601x 62 kB 2009
ETIKA A KULTÚRA PODNIKANIA A RIADIACICH PROFESIÍ - PROFESIJNÁ ETIKA 1644x 62 kB 2009