zoradene prednasky

Friends

 

 

Všeobecná ekonomická teória

Fakulta: Fakulta masmediálnej komunikácie
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda

 

Zoznam Prednášok

Názov              
VET - Vypracované otázky na skúšku (varianty A,B,C) 2105x 89 kB 2009
VETKO II. 1222x 142 kB 2010
Vetko II. poz. 1130x 72 kB 2010