zoradene prednasky

Friends

 

 

Základy jazykovej kultúry

Fakulta: Fakulta masmediálnej komunikácie
Škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda

 

Zoznam Prednášok

Názov              
VPLYV GRÉCKEHO JAZYKA NA SPISOVNÚ SLOVENčINU 1398x 100 kB 2009
SÚčASNÝ STAV JAZYKOVEJ KULTÚRY VO VEREJNÝCH POLITICKÝCH PREJAVOCH V SLOVENSKÝCH MEDIÁLNYCH PODMIENKACH 893x 93 kB 2009
ZJK - vypracované otázky ku skúške 11765x 156 kB 2009
Základy jazykovej kultúry II 1072x 78 kB 2010