zoradene prednasky

Friends

 

 

Obchodné právo

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Obchodné právo výcuc 5248x 1,190 kB 2008
Medzinárodné investície, pojem, právna regulácia 1117x 28 kB 2008
Prednáška č.1 1412x 36 kB 2008
Prednáška č.2 3565x 35 kB 2008
Prednáška č.3 2128x 118 kB 2008
Prednáška č.4 740x 26 kB 2008
Prednáška č.6 1904x 53 kB 2008
Prednáška č.9 1397x 43 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.1 4983x 30 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.2 893x 39 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.3 1805x 48 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.4 2336x 30 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.5 2191x 29 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.7 1097x 36 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.8 2830x 47 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.9 2607x 31 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.10 2372x 37 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.11 1236x 49 kB 2008
poznámky k prednáške 25.2.2008 aaa 999x 45 kB 2008
VZNIK, VÝVOJ A KONCEPCIE OBCHODNÉHO PRÁVA 1667x 36 kB 2008
Zákon o konkurze a reštrukturalizácií 733x 577 kB 2008
Živnostenský zákon aj s prílohami 507x 516 kB 2008
PzP 5 - hospodárska súťaž 658x 43 kB 2008
PzP 6- Právo európskych spoločenstiev a obchodné právo 1292x 44 kB 2008
PzP - Vznik vývoj a koncepcie obchodného práva 1943x 73 kB 2008
PzP 2 - Pojem, predmet a pramene obchodného práva 3895x 74 kB 2008
PzP 3 - Vzťah obchodného práva k ostatným právnym odvetviam 2670x 75 kB 2008
PzP 4 - Subjekty obchodného práva 1678x 85 kB 2008
Obchodný zákonník k 1.1.2008 448x 1,438 kB 2008