zoradene prednasky

Friends

 

 

Obchodné právo

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Obchodné právo výcuc 5150x 1,190 kB 2008
Medzinárodné investície, pojem, právna regulácia 1101x 28 kB 2008
Prednáška č.1 1394x 36 kB 2008
Prednáška č.2 3524x 35 kB 2008
Prednáška č.3 2105x 118 kB 2008
Prednáška č.4 732x 26 kB 2008
Prednáška č.6 1896x 53 kB 2008
Prednáška č.9 1373x 43 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.1 4930x 30 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.2 872x 39 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.3 1791x 48 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.4 2315x 30 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.5 2174x 29 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.7 1087x 36 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.8 2805x 47 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.9 2583x 31 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.10 2350x 37 kB 2008
xx poznámky k letnej prednáške c.11 1223x 49 kB 2008
poznámky k prednáške 25.2.2008 aaa 979x 45 kB 2008
VZNIK, VÝVOJ A KONCEPCIE OBCHODNÉHO PRÁVA 1652x 36 kB 2008
Zákon o konkurze a reštrukturalizácií 714x 577 kB 2008
Živnostenský zákon aj s prílohami 498x 516 kB 2008
PzP 5 - hospodárska súťaž 649x 43 kB 2008
PzP 6- Právo európskych spoločenstiev a obchodné právo 1277x 44 kB 2008
PzP - Vznik vývoj a koncepcie obchodného práva 1844x 73 kB 2008
PzP 2 - Pojem, predmet a pramene obchodného práva 3764x 74 kB 2008
PzP 3 - Vzťah obchodného práva k ostatným právnym odvetviam 2574x 75 kB 2008
PzP 4 - Subjekty obchodného práva 1665x 85 kB 2008
Obchodný zákonník k 1.1.2008 440x 1,438 kB 2008