zoradene prednasky

Friends

 

 

Obchodné právo III.

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Subjekty medzinárodného obchodu - rozpracované 1821x 62 kB 2009
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) 631x 126 kB 2009
Viedenský dohovor o medzinárodnej kúpe - CISG 814x 155 kB 2009
11/1975 CMR 513x 115 kB 2009
8/1985 dodatky A,B k COTIFu - Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) 1516x 374 kB 2009