zoradene prednasky

Friends

 

 

Manažérské rozhodovanie

Fakulta: Podnikovohospodárska Fakulta
Škola: Ekonomická univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Manažerské rozhodovanie 1766x 43 kB 2008
Projektovanie pracovných miest 1736x 67 kB 2008
Informačný systém firiem 518x 40 kB 2008
Implementácia stratégie a jej adaptívnosť 1015x 48 kB 2008
Rozhodovanie o produkte 1368x 79 kB 2008
Podstata, formy a výber obchodných metód 918x 35 kB 2008
Logistický reťazec, jeho prvky, ciele logistiky 744x 37 kB 2008
Funkcia organizovania 466x 33 kB 2008
Hodnotenie pracovníkov 6565x 35 kB 2008
Manažérske informačné systémy 616x 36 kB 2008
Segmentácia trhu a etapy segmentácie 1958x 57 kB 2008
Marketingová komunikácia, jej podstata a proces 1418x 49 kB 2008
Vývozný obchodný prípad a jeho fázy 609x 26 kB 2008
Základné prvky, štrukúra a význam kontroly v procese riadenia 920x 57 kB 2008
Vedenie pracovníkov 12259x 89 kB 2008
Informačná stratégia podniku 1455x 29 kB 2008
Marketingový informačný systém a jeho zdroje 680x 36 kB 2008
Interkulturálna senzibilita v medzinárodnom marketingu 1253x 53 kB 2008
Zásady obchodného styku firiem so zahraničnými partnermi 1018x 27 kB 2008
Motivácia 1318x 89 kB 2008
Riadenie hlavnej výroby 2761x 91 kB 2008
Proces strategického manažmentu 1164x 58 kB 2008
Marketingové plánovanie a marketingová stratégia 1021x 62 kB 2008
Nástroje v medzinárodnom marketingu 1966x 52 kB 2008
Distribúcia a distribučné systémy 1222x 521 kB 2008
Personálna stratégia 3996x 40 kB 2008
Manažment kvality a pružne výrobné systémy 970x 70 kB 2008
Podnikové stratégie 1870x 62 kB 2008
Nákupné správanie spotrebiteľov a organizácií 3331x 90 kB 2008
Úlohy a funkcie zahraničného obchodu 669x 33 kB 2008
Logistický systém podniku, spracovanie objednávok, skladovanie, sklady, balenie a obaly, doprava 1318x 43 kB 2008