zoradene prednasky

Friends

 

 

Manažérské rozhodovanie

Fakulta: Podnikovohospodárska Fakulta
Škola: Ekonomická univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Manažerské rozhodovanie 1740x 43 kB 2008
Projektovanie pracovných miest 1697x 67 kB 2008
Informačný systém firiem 486x 40 kB 2008
Implementácia stratégie a jej adaptívnosť 988x 48 kB 2008
Rozhodovanie o produkte 1323x 79 kB 2008
Podstata, formy a výber obchodných metód 891x 35 kB 2008
Logistický reťazec, jeho prvky, ciele logistiky 717x 37 kB 2008
Funkcia organizovania 440x 33 kB 2008
Hodnotenie pracovníkov 6480x 35 kB 2008
Manažérske informačné systémy 594x 36 kB 2008
Segmentácia trhu a etapy segmentácie 1913x 57 kB 2008
Marketingová komunikácia, jej podstata a proces 1386x 49 kB 2008
Vývozný obchodný prípad a jeho fázy 588x 26 kB 2008
Základné prvky, štrukúra a význam kontroly v procese riadenia 879x 57 kB 2008
Vedenie pracovníkov 12174x 89 kB 2008
Informačná stratégia podniku 1425x 29 kB 2008
Marketingový informačný systém a jeho zdroje 645x 36 kB 2008
Interkulturálna senzibilita v medzinárodnom marketingu 1215x 53 kB 2008
Zásady obchodného styku firiem so zahraničnými partnermi 987x 27 kB 2008
Motivácia 1289x 89 kB 2008
Riadenie hlavnej výroby 2730x 91 kB 2008
Proces strategického manažmentu 1128x 58 kB 2008
Marketingové plánovanie a marketingová stratégia 985x 62 kB 2008
Nástroje v medzinárodnom marketingu 1937x 52 kB 2008
Distribúcia a distribučné systémy 1189x 521 kB 2008
Personálna stratégia 3933x 40 kB 2008
Manažment kvality a pružne výrobné systémy 941x 70 kB 2008
Podnikové stratégie 1841x 62 kB 2008
Nákupné správanie spotrebiteľov a organizácií 3302x 90 kB 2008
Úlohy a funkcie zahraničného obchodu 642x 33 kB 2008
Logistický systém podniku, spracovanie objednávok, skladovanie, sklady, balenie a obaly, doprava 1289x 43 kB 2008