zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória literatúry

Fakulta: Pedagogická fakulta
Škola: Trnavská univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
teória literatúry 3705x 93 kB 2009
Rým, strofa... 7034x 40 kB 2009
TL - umelecký štýl, trópy a figúry 1859x 44 kB 2009
TL - metafora, metonýmia, epika 1133x 42 kB 2009
TL - umelecká próza, epos, narácia, opis, rozprávanie... 869x 31 kB 2009
TL - dokončenie 1923x 141 kB 2009
Teória_literatúry,1.ročník 1713x 119 kB 2014