zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória literatúry

Fakulta: Pedagogická fakulta
Škola: Trnavská univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
teória literatúry 3823x 93 kB 2009
Rým, strofa... 7308x 40 kB 2009
TL - umelecký štýl, trópy a figúry 1964x 44 kB 2009
TL - metafora, metonýmia, epika 1183x 42 kB 2009
TL - umelecká próza, epos, narácia, opis, rozprávanie... 893x 31 kB 2009
TL - dokončenie 1971x 141 kB 2009
Teória_literatúry,1.ročník 1899x 119 kB 2014