zoradene prednasky

Friends

 

 

Štatistika

Fakulta: Podnikovohospodárska Fakulta
Škola: Ekonomická univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Testy dobrej zhody 12461x 916 kB 2010
Regresia a korelácia 1856x 759 kB 2010
Vzorce 1860x 404 kB 2010