zoradene prednasky

Friends

 

 

Štatistika

Fakulta: Podnikovohospodárska Fakulta
Škola: Ekonomická univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Testy dobrej zhody 13001x 916 kB 2010
Regresia a korelácia 1907x 759 kB 2010
Vzorce 2026x 404 kB 2010