zoradene prednasky

Friends

 

 

Ústavné právo SR

Fakulta: Fakulta verejnej správy
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
prednášky 12700x 277 kB 2008
otázky na skúšku 2374x 31 kB 2008
Práca na ústavko 758x 54 kB 2008
Verejný ochranca práv 624x 28 kB 2008
OTÁZKA 1 – POJEM, PREDMET A PRAMENE ÚSTAVNÉHO PRÁVA SR 1934x 102 kB 2008
OTÁZKA 2 - TYPOLÓGIA ÚSTAVY 1868x 35 kB 2008
OTÁZKA 10 – ÚSTAVNÁ KONCEPCIA ZPaS 1355x 33 kB 2008
OTÁZKA 11 – OSOBNÉ PRÁVA – ÚSTAVNÁ KONCEPCIA – čl. 14 - 25 659x 26 kB 2008
OTÁZKA 12 – POLITICKÉ PRÁVA – ÚSTAVNÁ KONCEPCIA – čl. 26 až 32 647x 26 kB 2008
OTÁZKA 13 – HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA – ÚSTAVNÁ KONCEPCIA 498x 35 kB 2008
OTÁZKA 14 – PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN 634x 24 kB 2008
OTÁZKA 15 – VOLEBNÉ PRÁVO V SR – PRÁVNA ÚPRAVA, PRINCÍPY 1110x 37 kB 2008
OTÁZKA 16 – PARLAMENTNÉ (NR SR, EP) A KOMUNÁLNE VO¼BY (OBEC, VÚC) 1067x 43 kB 2008
OTÁZKA 17 – PARLAMENTNÉ A KOMUNÁLNE VO¼BY 1321x 23 kB 2008
OTÁZKA 18 – PARLAMENTNÉ A KOMUNÁLNE VO¼BY 2347x 41 kB 2008
OTÁZKA 19 – PARLAMENTNÉ A KOMUNÁLNE VO¼BY 2084x 26 kB 2008
OTÁZKA 20 – PARLAMENTNÉ A KOMUNÁLNE VO¼BY 3282x 43 kB 2008
OTÁZKA 21 – PARLAMENTNÉ A KOMUNÁLNE VO¼BY 1796x 46 kB 2008
OTÁZKA 22 – ÚSTAVNÁ KONCEPCIA REFERENDA 701x 43 kB 2008
OTÁZKA 23 – SPÔSOB VYKONANIA CELOŠTÁTNEHO REFERENDA 555x 37 kB 2008
OTÁZKA 24 – MIESTNE REFERENDUM A REFERENDUM NA ÚZEMÍ VÚC 1112x 31 kB 2008
Štátoveda-politické strany 1317x 83 kB 2008
ťahák na štátovedu 2978x 33 kB 2008
Scanované poznámky- Súdy, ombudsman, prokuratúra 231x 11,304 kB 2008
zákon o spôsobe voľby prezidenta 382x 182 kB 2008
zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí 360x 99 kB 2008
zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 371x 218 kB 2008
zákon o spôsobe vykonania referenda 439x 83 kB 2008
Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu 498x 103 kB 2008
zákon o voľbách do NRSR 440x 109 kB 2008
zákon o obecnom zriadení 394x 227 kB 2008
zákon o VUC 468x 109 kB 2008
prednáška 2.10.2007 783x 54 kB 2008
prednáška 25.9.2007 538x 34 kB 2008
prednáška 9.10.2007 610x 38 kB 2008
prednáška 16.10.2007 725x 43 kB 2008
prednáška 23.10.2007 567x 37 kB 2008
prednáška 30.10.2007 1081x 34 kB 2008
prednáška 20.11.2007 2768x 33 kB 2008
prednáška 20.11.2007 770x 52 kB 2008
prednáška 27.11.2007 522x 37 kB 2008
Prednáška 4.12.2007 691x 42 kB 2008
drobnosti z ústavy 724x 33 kB 2009