zoradene prednasky

Friends

 

 

Ústavné právo SR

Fakulta: Fakulta verejnej správy
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
prednášky 12735x 277 kB 2008
otázky na skúšku 2392x 31 kB 2008
Práca na ústavko 772x 54 kB 2008
Verejný ochranca práv 638x 28 kB 2008
OTÁZKA 1 – POJEM, PREDMET A PRAMENE ÚSTAVNÉHO PRÁVA SR 1954x 102 kB 2008
OTÁZKA 2 - TYPOLÓGIA ÚSTAVY 1886x 35 kB 2008
OTÁZKA 10 – ÚSTAVNÁ KONCEPCIA ZPaS 1394x 33 kB 2008
OTÁZKA 11 – OSOBNÉ PRÁVA – ÚSTAVNÁ KONCEPCIA – čl. 14 - 25 672x 26 kB 2008
OTÁZKA 12 – POLITICKÉ PRÁVA – ÚSTAVNÁ KONCEPCIA – čl. 26 až 32 659x 26 kB 2008
OTÁZKA 13 – HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA – ÚSTAVNÁ KONCEPCIA 509x 35 kB 2008
OTÁZKA 14 – PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN A ETNICKÝCH SKUPÍN 644x 24 kB 2008
OTÁZKA 15 – VOLEBNÉ PRÁVO V SR – PRÁVNA ÚPRAVA, PRINCÍPY 1121x 37 kB 2008
OTÁZKA 16 – PARLAMENTNÉ (NR SR, EP) A KOMUNÁLNE VO¼BY (OBEC, VÚC) 1078x 43 kB 2008
OTÁZKA 17 – PARLAMENTNÉ A KOMUNÁLNE VO¼BY 1339x 23 kB 2008
OTÁZKA 18 – PARLAMENTNÉ A KOMUNÁLNE VO¼BY 2375x 41 kB 2008
OTÁZKA 19 – PARLAMENTNÉ A KOMUNÁLNE VO¼BY 2104x 26 kB 2008
OTÁZKA 20 – PARLAMENTNÉ A KOMUNÁLNE VO¼BY 3300x 43 kB 2008
OTÁZKA 21 – PARLAMENTNÉ A KOMUNÁLNE VO¼BY 1825x 46 kB 2008
OTÁZKA 22 – ÚSTAVNÁ KONCEPCIA REFERENDA 713x 43 kB 2008
OTÁZKA 23 – SPÔSOB VYKONANIA CELOŠTÁTNEHO REFERENDA 566x 37 kB 2008
OTÁZKA 24 – MIESTNE REFERENDUM A REFERENDUM NA ÚZEMÍ VÚC 1126x 31 kB 2008
Štátoveda-politické strany 1330x 83 kB 2008
ťahák na štátovedu 3070x 33 kB 2008
Scanované poznámky- Súdy, ombudsman, prokuratúra 238x 11,304 kB 2008
zákon o spôsobe voľby prezidenta 395x 182 kB 2008
zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí 370x 99 kB 2008
zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov 385x 218 kB 2008
zákon o spôsobe vykonania referenda 449x 83 kB 2008
Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu 510x 103 kB 2008
zákon o voľbách do NRSR 451x 109 kB 2008
zákon o obecnom zriadení 412x 227 kB 2008
zákon o VUC 480x 109 kB 2008
prednáška 2.10.2007 809x 54 kB 2008
prednáška 25.9.2007 550x 34 kB 2008
prednáška 9.10.2007 622x 38 kB 2008
prednáška 16.10.2007 736x 43 kB 2008
prednáška 23.10.2007 582x 37 kB 2008
prednáška 30.10.2007 1098x 34 kB 2008
prednáška 20.11.2007 2799x 33 kB 2008
prednáška 20.11.2007 779x 52 kB 2008
prednáška 27.11.2007 543x 37 kB 2008
Prednáška 4.12.2007 708x 42 kB 2008
drobnosti z ústavy 732x 33 kB 2009