zoradene prednasky

Friends

 

 

Občianske právo hmotné I.

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
zákon o nadáciách 403x 127 kB 2008
Zákon o ochranných známkach 441x 117 kB 2008
poznámky z prednášky 18.2.2008 aaa 2199x 39 kB 2008
poznámky z prednášky 25.2.2008 aaa 1271x 45 kB 2008
poznámky z prednášky 10.3.2008 aaa 2323x 45 kB 2008
poznámky z prednášky č.4 (17.3.2008) aaa 1976x 37 kB 2008
PzP 13 - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 2119x 45 kB 2008
PzP 14 časť BSM, práva k cudzím veciam 1199x 47 kB 2008
PzP 15 - podielové spoluvlastníctvo 612x 26 kB 2008
PzP 16- Záložné právo, zádržné právo, všeobecná časť záväzky 1028x 39 kB 2008
PzP 17- Záväzkové právo (zabezpečovací prevod práva a pod.) 1691x 44 kB 2008
PzP 12 - Ochrana vlastníckeho práva 2155x 77 kB 2008
PzP 11 - Vecné práva – Vlastnícke právo 4177x 83 kB 2008
PzP 10 - VECNÉ PRÁVA 1812x 78 kB 2008
PzP9 - Objektívna právna skutočnosť – plynutie času 2401x 26 kB 2008
PzP 8 Zastúpenie 1755x 78 kB 2008
pzp_7_-_pravnicke_osoby.doc 660x 74 kB 2008
PzP 4 - Pracovnoprávne vzťahy - pojem, predmet, obsah 557x 74 kB 2008
PzP 7 - Právnické osoby 629x 74 kB 2008
PzP 6 - Fyzické osoby 850x 74 kB 2008
PzP 5 - Prvky občianskoprávneho vzťahu 1340x 78 kB 2008
PzP 4 - Typy a druhy právnych úkonov 2039x 80 kB 2008
PzP 3 - Právny úkon ako právna skutočnosť 1194x 75 kB 2008
PzP 2 - Normy občianskeho práva 1225x 79 kB 2008
PzP 1 - Občianske právo hmotné 4503x 84 kB 2008
Neziskovky 1272x 14 kB 2008
nadacie 708x 16 kB 2008
Neinvestične fondy 413x 16 kB 2008
Občiansky zákonník (k 2008) 532x 803 kB 2008
Občianske právo hmotné I. [3.10._6.10._13.10] ----- F 5699x 421 kB 2008
Občianske právo hmotné I. [20.10.] ----- F 2084x 354 kB 2008
Obcianske pravo I. ZS 3029x 36 kB 2009