zoradene prednasky

Friends

 

 

Občianske právo hmotné I.

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
zákon o nadáciách 414x 127 kB 2008
Zákon o ochranných známkach 447x 117 kB 2008
poznámky z prednášky 18.2.2008 aaa 2211x 39 kB 2008
poznámky z prednášky 25.2.2008 aaa 1282x 45 kB 2008
poznámky z prednášky 10.3.2008 aaa 2331x 45 kB 2008
poznámky z prednášky č.4 (17.3.2008) aaa 1998x 37 kB 2008
PzP 13 - bezpodielové spoluvlastníctvo manželov 2138x 45 kB 2008
PzP 14 časť BSM, práva k cudzím veciam 1212x 47 kB 2008
PzP 15 - podielové spoluvlastníctvo 624x 26 kB 2008
PzP 16- Záložné právo, zádržné právo, všeobecná časť záväzky 1045x 39 kB 2008
PzP 17- Záväzkové právo (zabezpečovací prevod práva a pod.) 1700x 44 kB 2008
PzP 12 - Ochrana vlastníckeho práva 2168x 77 kB 2008
PzP 11 - Vecné práva – Vlastnícke právo 4302x 83 kB 2008
PzP 10 - VECNÉ PRÁVA 1827x 78 kB 2008
PzP9 - Objektívna právna skutočnosť – plynutie času 2473x 26 kB 2008
PzP 8 Zastúpenie 1777x 78 kB 2008
pzp_7_-_pravnicke_osoby.doc 683x 74 kB 2008
PzP 4 - Pracovnoprávne vzťahy - pojem, predmet, obsah 576x 74 kB 2008
PzP 7 - Právnické osoby 648x 74 kB 2008
PzP 6 - Fyzické osoby 865x 74 kB 2008
PzP 5 - Prvky občianskoprávneho vzťahu 1360x 78 kB 2008
PzP 4 - Typy a druhy právnych úkonov 2054x 80 kB 2008
PzP 3 - Právny úkon ako právna skutočnosť 1216x 75 kB 2008
PzP 2 - Normy občianskeho práva 1253x 79 kB 2008
PzP 1 - Občianske právo hmotné 4622x 84 kB 2008
Neziskovky 1293x 14 kB 2008
nadacie 723x 16 kB 2008
Neinvestične fondy 417x 16 kB 2008
Občiansky zákonník (k 2008) 551x 803 kB 2008
Občianske právo hmotné I. [3.10._6.10._13.10] ----- F 5806x 421 kB 2008
Občianske právo hmotné I. [20.10.] ----- F 2110x 354 kB 2008
Obcianske pravo I. ZS 3087x 36 kB 2009