zoradene prednasky

Friends

 

 

Podnikové financie

Fakulta: Podnikovohospodárska Fakulta
Škola: Ekonomická univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Podmikové financie - cviko 1114x 39 kB 2008
Podmikové financie - cviko 6 555x 39 kB 2008
Podmikové financie - cviko - príklady 1443x 20 kB 2008
Podmikové financie - cviko 2 611x 35 kB 2008
Podmikové financie - cviko 7 660x 33 kB 2008
Podmikové financie - cviko - príklady 2 721x 25 kB 2008
Podmikové financie - cviko 799x 44 kB 2008
Podmikové financie - cviko - príklady 3 748x 26 kB 2008
Podmikové financie - cviko - príklady 4 653x 36 kB 2008
Podmikové financie - cviko - príklady 5 941x 25 kB 2008
ťahák 1130x 436 kB 2008
Podmikové financie 1930x 543 kB 2008
ťahák 2 2925x 134 kB 2008
ťahák 3 1681x 79 kB 2008
Podnikové financie: otázky ku skúške 1016x 12 kB 2008
Asi skriptá 2299x 434 kB 2008
Vývoj a charakteristika PF 1192x 66 kB 2008
Získavanie finančných zdrojov úverovou formou 1539x 125 kB 2008
Finančné vzťahy podniku k zahraničiu 1032x 81 kB 2008
Finančné otázky krízového riadenia a zániku podniku 1251x 51 kB 2008
Podmikové financie I 5036x 733 kB 2008
ťahák 4 558x 30 kB 2008
Likvidita 482x 13 kB 2008
Podmikové financie - skriptá 1962x 172 kB 2008
Podmikové financie - výcuc 2029x 213 kB 2008
ťahák 5 940x 32 kB 2008
ťahák 6 736x 159 kB 2008
Stanovenie hodnoty podniku 1686x 47 kB 2008
Podmikové financie II 3019x 860 kB 2008
ťahák - zápočet 988x 30 kB 2008
Likvidita 2 769x 31 kB 2008
ťahák 7 673x 164 kB 2008
Podmikové financie - kniha 2135x 391 kB 2008
ťahák 8 983x 43 kB 2008
Financovanie podniku, jeho majetková a fin.štruktúra 1363x 91 kB 2008
32005_12_14_19_51_58-8.doc 2796x 111 kB 2008
Finančné plánovanie podniku 3175x 64 kB 2008
Podnikove financie 4769x 1,877 kB 2010
Skuska podnikove financie - testy 1271x 13 kB 2010
Skuska podnikove financie - testy 859x 36 kB 2010
Skuska podnikove financie - testy 585x 22 kB 2010
Skuska podnikove financie - testy 1351x 137 kB 2010
Skuska podnikove financie - testy 970x 101 kB 2010
Tahak 638x 71 kB 2010