zoradene prednasky

Friends

 

 

Podnikové financie

Fakulta: Podnikovohospodárska Fakulta
Škola: Ekonomická univerzita

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Podmikové financie - cviko 1135x 39 kB 2008
Podmikové financie - cviko 6 564x 39 kB 2008
Podmikové financie - cviko - príklady 1463x 20 kB 2008
Podmikové financie - cviko 2 620x 35 kB 2008
Podmikové financie - cviko 7 671x 33 kB 2008
Podmikové financie - cviko - príklady 2 738x 25 kB 2008
Podmikové financie - cviko 822x 44 kB 2008
Podmikové financie - cviko - príklady 3 762x 26 kB 2008
Podmikové financie - cviko - príklady 4 674x 36 kB 2008
Podmikové financie - cviko - príklady 5 958x 25 kB 2008
ťahák 1161x 436 kB 2008
Podmikové financie 1973x 543 kB 2008
ťahák 2 2966x 134 kB 2008
ťahák 3 1720x 79 kB 2008
Podnikové financie: otázky ku skúške 1037x 12 kB 2008
Asi skriptá 2357x 434 kB 2008
Vývoj a charakteristika PF 1220x 66 kB 2008
Získavanie finančných zdrojov úverovou formou 1582x 125 kB 2008
Finančné vzťahy podniku k zahraničiu 1057x 81 kB 2008
Finančné otázky krízového riadenia a zániku podniku 1270x 51 kB 2008
Podmikové financie I 5092x 733 kB 2008
ťahák 4 575x 30 kB 2008
Likvidita 494x 13 kB 2008
Podmikové financie - skriptá 2015x 172 kB 2008
Podmikové financie - výcuc 2052x 213 kB 2008
ťahák 5 952x 32 kB 2008
ťahák 6 756x 159 kB 2008
Stanovenie hodnoty podniku 1713x 47 kB 2008
Podmikové financie II 3054x 860 kB 2008
ťahák - zápočet 1026x 30 kB 2008
Likvidita 2 790x 31 kB 2008
ťahák 7 704x 164 kB 2008
Podmikové financie - kniha 2175x 391 kB 2008
ťahák 8 1003x 43 kB 2008
Financovanie podniku, jeho majetková a fin.štruktúra 1384x 91 kB 2008
32005_12_14_19_51_58-8.doc 2824x 111 kB 2008
Finančné plánovanie podniku 3200x 64 kB 2008
Podnikove financie 4879x 1,877 kB 2010
Skuska podnikove financie - testy 1315x 13 kB 2010
Skuska podnikove financie - testy 888x 36 kB 2010
Skuska podnikove financie - testy 605x 22 kB 2010
Skuska podnikove financie - testy 1379x 137 kB 2010
Skuska podnikove financie - testy 995x 101 kB 2010
Tahak 674x 71 kB 2010