zoradene prednasky

Friends

 

 

Európske právo

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Európske právo niektoré otázky 4980x 108 kB 2008
Európske právo témy prednášok 985x 35 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 1 2890x 113 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 2 2713x 72 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 3 a 4 2722x 143 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 5 2136x 74 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 6 1733x 87 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 7 3221x 85 kB 2008
Pridruženie k EÚ 2441x 53 kB 2008
Schumanova deklarácia 1450x 63 kB 2008
Európsky súdny dvor 3972x 116 kB 2008
Európske súťažné právo 4191x 115 kB 2008
Európske súkromné právo 2313x 86 kB 2008
História integrácie Európy 2345x 113 kB 2008
Základ a charakteristika EÚ 3308x 69 kB 2008
Pojem a systém Európskeho práva 3619x 143 kB 2008
Základné orgány EÚ 2496x 74 kB 2008
Európsky parlament a normotvorba v EÚ 4194x 87 kB 2008
Ostatné orgány EÚ 3617x 85 kB 2008
Schumanová deklarácia 2 471x 718 kB 2008
poznámky z prednášky 18.2.2008 1296x 55 kB 2008
Poznámky z prednášky (25.2.2008) aaaä 2361x 60 kB 2008
protokol z amsterdamskej zmluvy o uplatnovani principu proporcionality a subsidiarity 535x 39 kB 2008
protokol z lisabonskej zmluvy o uplatnovani principu proporcionality a subsidiarity 577x 98 kB 2008
Amsterdamská zmluva 627x 1,362 kB 2008
C 33/2007 právny názor generálneho advokáta Mazáka 674x 106 kB 2008
rozhodnutie C 300/2004 521x 133 kB 2008
rozhodnutie C 145/2004 445x 161 kB 2008
poznámky z prednášky č.5 (17.3.2008) aaa 775x 51 kB 2008
Poznámky k prednáškam zo zimného semestra s doplnením 1270x 277 kB 2008
PzP 5 - inštitucionálny systém EÚ a ES 553x 51 kB 2008
PzP 6 - Rada Európskej únie, Európska komisia, EP 683x 49 kB 2008
PzP 7 - Právny systém európskej únie 1200x 51 kB 2008
PzP 8 - Právny systém európskej únie, spolunažívanie komunitárneho a vnútroštátneho práva 983x 44 kB 2008
PzP 3 - členstvo v Európskych spoločenstvách a Európskej únií 2041x 89 kB 2008
PzP 4 - Otázka územnej pôsobnosti zmluvy a inštitút pridruženia 1064x 81 kB 2008
PzP - Proces európskej integrácie 922x 83 kB 2008
PzP 9 - Priama aplikovateľnosť, priamy účinok smernice 932x 49 kB 2008
C 96/04 Standesamt Stadt Niebüll 401x 59 kB 2008
C 353/06 na návrh Stefan Grunkin a Dorothee Regina Paul 802x 71 kB 2008
spojené veci C 6/90 a C 9/90 prípad Adrea Frankovich (english) - 1032x 54 kB 2008