zoradene prednasky

Friends

 

 

Európske právo

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Európske právo niektoré otázky 5225x 108 kB 2008
Európske právo témy prednášok 1115x 35 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 1 3185x 113 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 2 2846x 72 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 3 a 4 2781x 143 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 5 2203x 74 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 6 1769x 87 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 7 3274x 85 kB 2008
Pridruženie k EÚ 2480x 53 kB 2008
Schumanova deklarácia 1484x 63 kB 2008
Európsky súdny dvor 4015x 116 kB 2008
Európske súťažné právo 4297x 115 kB 2008
Európske súkromné právo 2351x 86 kB 2008
História integrácie Európy 2412x 113 kB 2008
Základ a charakteristika EÚ 3365x 69 kB 2008
Pojem a systém Európskeho práva 3710x 143 kB 2008
Základné orgány EÚ 2565x 74 kB 2008
Európsky parlament a normotvorba v EÚ 4308x 87 kB 2008
Ostatné orgány EÚ 3735x 85 kB 2008
Schumanová deklarácia 2 504x 718 kB 2008
poznámky z prednášky 18.2.2008 1867x 55 kB 2008
Poznámky z prednášky (25.2.2008) aaaä 2407x 60 kB 2008
protokol z amsterdamskej zmluvy o uplatnovani principu proporcionality a subsidiarity 555x 39 kB 2008
protokol z lisabonskej zmluvy o uplatnovani principu proporcionality a subsidiarity 590x 98 kB 2008
Amsterdamská zmluva 662x 1,362 kB 2008
C 33/2007 právny názor generálneho advokáta Mazáka 708x 106 kB 2008
rozhodnutie C 300/2004 545x 133 kB 2008
rozhodnutie C 145/2004 481x 161 kB 2008
poznámky z prednášky č.5 (17.3.2008) aaa 805x 51 kB 2008
Poznámky k prednáškam zo zimného semestra s doplnením 1310x 277 kB 2008
PzP 5 - inštitucionálny systém EÚ a ES 582x 51 kB 2008
PzP 6 - Rada Európskej únie, Európska komisia, EP 712x 49 kB 2008
PzP 7 - Právny systém európskej únie 1231x 51 kB 2008
PzP 8 - Právny systém európskej únie, spolunažívanie komunitárneho a vnútroštátneho práva 1014x 44 kB 2008
PzP 3 - členstvo v Európskych spoločenstvách a Európskej únií 2265x 89 kB 2008
PzP 4 - Otázka územnej pôsobnosti zmluvy a inštitút pridruženia 1282x 81 kB 2008
PzP - Proces európskej integrácie 964x 83 kB 2008
PzP 9 - Priama aplikovateľnosť, priamy účinok smernice 969x 49 kB 2008
C 96/04 Standesamt Stadt Niebüll 430x 59 kB 2008
C 353/06 na návrh Stefan Grunkin a Dorothee Regina Paul 875x 71 kB 2008
spojené veci C 6/90 a C 9/90 prípad Adrea Frankovich (english) - 1052x 54 kB 2008