zoradene prednasky

Friends

 

 

Európske právo

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Európske právo niektoré otázky 5085x 108 kB 2008
Európske právo témy prednášok 1037x 35 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 1 3016x 113 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 2 2799x 72 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 3 a 4 2736x 143 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 5 2158x 74 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 6 1751x 87 kB 2008
(2002) poznámky z prednášky 7 3237x 85 kB 2008
Pridruženie k EÚ 2471x 53 kB 2008
Schumanova deklarácia 1471x 63 kB 2008
Európsky súdny dvor 3994x 116 kB 2008
Európske súťažné právo 4251x 115 kB 2008
Európske súkromné právo 2337x 86 kB 2008
História integrácie Európy 2387x 113 kB 2008
Základ a charakteristika EÚ 3341x 69 kB 2008
Pojem a systém Európskeho práva 3676x 143 kB 2008
Základné orgány EÚ 2527x 74 kB 2008
Európsky parlament a normotvorba v EÚ 4234x 87 kB 2008
Ostatné orgány EÚ 3678x 85 kB 2008
Schumanová deklarácia 2 487x 718 kB 2008
poznámky z prednášky 18.2.2008 1852x 55 kB 2008
Poznámky z prednášky (25.2.2008) aaaä 2396x 60 kB 2008
protokol z amsterdamskej zmluvy o uplatnovani principu proporcionality a subsidiarity 542x 39 kB 2008
protokol z lisabonskej zmluvy o uplatnovani principu proporcionality a subsidiarity 584x 98 kB 2008
Amsterdamská zmluva 639x 1,362 kB 2008
C 33/2007 právny názor generálneho advokáta Mazáka 692x 106 kB 2008
rozhodnutie C 300/2004 532x 133 kB 2008
rozhodnutie C 145/2004 457x 161 kB 2008
poznámky z prednášky č.5 (17.3.2008) aaa 787x 51 kB 2008
Poznámky k prednáškam zo zimného semestra s doplnením 1283x 277 kB 2008
PzP 5 - inštitucionálny systém EÚ a ES 562x 51 kB 2008
PzP 6 - Rada Európskej únie, Európska komisia, EP 690x 49 kB 2008
PzP 7 - Právny systém európskej únie 1211x 51 kB 2008
PzP 8 - Právny systém európskej únie, spolunažívanie komunitárneho a vnútroštátneho práva 991x 44 kB 2008
PzP 3 - členstvo v Európskych spoločenstvách a Európskej únií 2130x 89 kB 2008
PzP 4 - Otázka územnej pôsobnosti zmluvy a inštitút pridruženia 1151x 81 kB 2008
PzP - Proces európskej integrácie 932x 83 kB 2008
PzP 9 - Priama aplikovateľnosť, priamy účinok smernice 946x 49 kB 2008
C 96/04 Standesamt Stadt Niebüll 412x 59 kB 2008
C 353/06 na návrh Stefan Grunkin a Dorothee Regina Paul 828x 71 kB 2008
spojené veci C 6/90 a C 9/90 prípad Adrea Frankovich (english) - 1038x 54 kB 2008