zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1169x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 954x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3326x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1988x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4378x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3613x 70 kB 2008
Forma štátu 801x 20 kB 2008
Forma vlády 795x 27 kB 2008
Funkcie štátu 767x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 647x 28 kB 2008
Politický systém 11977x 87 kB 2008
Systém práva 3396x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2180x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1616x 48 kB 2008
Právo mix 10883x 70 kB 2008
forma štátu scan 1224x 1,088 kB 2008
Definície 1991x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 4994x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6271x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1431x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2593x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4446x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1599x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1859x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3381x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1662x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1438x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5599x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1523x 95 kB 2008
Deľba moci 1322x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6281x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4672x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4559x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 955x 184 kB 2017