zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1177x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 961x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3339x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 2000x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4413x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3662x 70 kB 2008
Forma štátu 807x 20 kB 2008
Forma vlády 799x 27 kB 2008
Funkcie štátu 773x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 652x 28 kB 2008
Politický systém 12024x 87 kB 2008
Systém práva 3428x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2234x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1643x 48 kB 2008
Právo mix 10957x 70 kB 2008
forma štátu scan 1274x 1,088 kB 2008
Definície 2022x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 5060x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6331x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1444x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2645x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4461x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1607x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1866x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3396x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1669x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1443x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5625x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1529x 95 kB 2008
Deľba moci 1331x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6317x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4705x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4698x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 1077x 184 kB 2017