zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1187x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 967x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3356x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 2014x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4476x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3746x 70 kB 2008
Forma štátu 818x 20 kB 2008
Forma vlády 807x 27 kB 2008
Funkcie štátu 780x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 658x 28 kB 2008
Politický systém 12100x 87 kB 2008
Systém práva 3486x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2409x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1701x 48 kB 2008
Právo mix 11084x 70 kB 2008
forma štátu scan 1394x 1,088 kB 2008
Definície 2089x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 5210x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6477x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1473x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2920x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4493x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1624x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1883x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3426x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1696x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1453x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5712x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1548x 95 kB 2008
Deľba moci 1363x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6384x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4806x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 5002x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 1236x 184 kB 2017