zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1183x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 965x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3344x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 2006x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4438x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3703x 70 kB 2008
Forma štátu 812x 20 kB 2008
Forma vlády 805x 27 kB 2008
Funkcie štátu 778x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 655x 28 kB 2008
Politický systém 12061x 87 kB 2008
Systém práva 3460x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2292x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1667x 48 kB 2008
Právo mix 11018x 70 kB 2008
forma štátu scan 1330x 1,088 kB 2008
Definície 2054x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 5119x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6390x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1455x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2691x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4467x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1620x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1878x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3413x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1681x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1450x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5677x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1539x 95 kB 2008
Deľba moci 1341x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6344x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4744x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4906x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 1159x 184 kB 2017