zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1110x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 920x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3234x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1911x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4132x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3350x 70 kB 2008
Forma štátu 752x 20 kB 2008
Forma vlády 764x 27 kB 2008
Funkcie štátu 731x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 619x 28 kB 2008
Politický systém 11674x 87 kB 2008
Systém práva 3262x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1942x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1483x 48 kB 2008
Právo mix 10558x 70 kB 2008
forma štátu scan 976x 1,088 kB 2008
Definície 1838x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 4662x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 5970x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1352x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2335x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4315x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1556x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1811x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3340x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1617x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1404x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5510x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1487x 95 kB 2008
Deľba moci 1282x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6086x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4537x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4258x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 645x 184 kB 2017