zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1098x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 899x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3215x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1886x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4057x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3278x 70 kB 2008
Forma štátu 742x 20 kB 2008
Forma vlády 753x 27 kB 2008
Funkcie štátu 718x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 610x 28 kB 2008
Politický systém 11601x 87 kB 2008
Systém práva 3221x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1875x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1445x 48 kB 2008
Právo mix 10475x 70 kB 2008
forma štátu scan 906x 1,088 kB 2008
Definície 1793x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 4585x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 5894x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1330x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2289x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4287x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1546x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1796x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3328x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1601x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1395x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5495x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1472x 95 kB 2008
Deľba moci 1266x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6049x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4517x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4193x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 572x 184 kB 2017