zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1121x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 930x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3252x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1932x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4165x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3401x 70 kB 2008
Forma štátu 763x 20 kB 2008
Forma vlády 773x 27 kB 2008
Funkcie štátu 744x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 634x 28 kB 2008
Politický systém 11734x 87 kB 2008
Systém práva 3293x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2001x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1514x 48 kB 2008
Právo mix 10621x 70 kB 2008
forma štátu scan 1042x 1,088 kB 2008
Definície 1877x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 4727x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6031x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1370x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2371x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4345x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1569x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1830x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3354x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1632x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1413x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5526x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1499x 95 kB 2008
Deľba moci 1290x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6108x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4556x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4322x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 726x 184 kB 2017