zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1216x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 980x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3408x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 2061x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4736x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3932x 70 kB 2008
Forma štátu 834x 20 kB 2008
Forma vlády 817x 27 kB 2008
Funkcie štátu 792x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 674x 28 kB 2008
Politický systém 12267x 87 kB 2008
Systém práva 3571x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2624x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1791x 48 kB 2008
Právo mix 11328x 70 kB 2008
forma štátu scan 1555x 1,088 kB 2008
Definície 2218x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 5511x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6697x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1519x 802 kB 2008
Iné pramene práva 3107x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4540x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1644x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1897x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3457x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1729x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1459x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5844x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1565x 95 kB 2008
Deľba moci 1413x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6471x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 5103x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 5304x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 1437x 184 kB 2017