zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1225x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 992x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3423x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 2074x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4787x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 4000x 70 kB 2008
Forma štátu 841x 20 kB 2008
Forma vlády 826x 27 kB 2008
Funkcie štátu 801x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 682x 28 kB 2008
Politický systém 12330x 87 kB 2008
Systém práva 3610x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2692x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1828x 48 kB 2008
Právo mix 11416x 70 kB 2008
forma štátu scan 1611x 1,088 kB 2008
Definície 2254x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 5587x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6771x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1539x 802 kB 2008
Iné pramene práva 3152x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4561x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1650x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1904x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3471x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1740x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1467x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5903x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1572x 95 kB 2008
Deľba moci 1423x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6493x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 5143x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 5384x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 1505x 184 kB 2017