zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1070x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 881x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3173x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1844x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 3880x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3159x 70 kB 2008
Forma štátu 721x 20 kB 2008
Forma vlády 737x 27 kB 2008
Funkcie štátu 701x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 601x 28 kB 2008
Politický systém 11464x 87 kB 2008
Systém práva 3137x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1790x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1384x 48 kB 2008
Právo mix 10326x 70 kB 2008
forma štátu scan 828x 1,088 kB 2008
Definície 1733x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 4429x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 5685x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1297x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2209x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4218x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1531x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1777x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3313x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1587x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1377x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5456x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1453x 95 kB 2008
Deľba moci 1255x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 5951x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4464x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4065x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 469x 184 kB 2017