zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1135x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 941x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3267x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1944x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4202x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3458x 70 kB 2008
Forma štátu 778x 20 kB 2008
Forma vlády 784x 27 kB 2008
Funkcie štátu 755x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 641x 28 kB 2008
Politický systém 11791x 87 kB 2008
Systém práva 3330x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2059x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1549x 48 kB 2008
Právo mix 10691x 70 kB 2008
forma štátu scan 1098x 1,088 kB 2008
Definície 1910x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 4784x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6096x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1384x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2408x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4361x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1583x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1844x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3363x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1644x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1423x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5542x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1509x 95 kB 2008
Deľba moci 1299x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6132x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4577x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4387x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 788x 184 kB 2017