zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1156x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 949x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3301x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1961x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4282x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3522x 70 kB 2008
Forma štátu 795x 20 kB 2008
Forma vlády 790x 27 kB 2008
Funkcie štátu 764x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 647x 28 kB 2008
Politický systém 11843x 87 kB 2008
Systém práva 3360x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 2110x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1581x 48 kB 2008
Právo mix 10779x 70 kB 2008
forma štátu scan 1148x 1,088 kB 2008
Definície 1943x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 4865x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 6176x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1397x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2529x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4413x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1592x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1850x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3373x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1656x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1428x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5561x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1516x 95 kB 2008
Deľba moci 1307x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6202x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4607x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4447x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 848x 184 kB 2017