zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1107x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 915x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3230x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1903x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 4113x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3324x 70 kB 2008
Forma štátu 749x 20 kB 2008
Forma vlády 763x 27 kB 2008
Funkcie štátu 725x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 615x 28 kB 2008
Politický systém 11647x 87 kB 2008
Systém práva 3247x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1913x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1466x 48 kB 2008
Právo mix 10530x 70 kB 2008
forma štátu scan 948x 1,088 kB 2008
Definície 1821x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 4637x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 5945x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1338x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2320x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4307x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1554x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1805x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3338x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1611x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1400x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5506x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1483x 95 kB 2008
Deľba moci 1280x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6077x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4529x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4229x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 611x 184 kB 2017