zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1012x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 849x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3108x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1794x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 3684x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3010x 70 kB 2008
Forma štátu 692x 20 kB 2008
Forma vlády 710x 27 kB 2008
Funkcie štátu 663x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 584x 28 kB 2008
Politický systém 11041x 87 kB 2008
Systém práva 2971x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1645x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1275x 48 kB 2008
Právo mix 9930x 70 kB 2008
forma štátu scan 710x 1,088 kB 2008
Definície 1633x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 4180x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 5218x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1236x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2079x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4049x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1499x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1747x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3252x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1505x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1343x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5177x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1418x 95 kB 2008
Deľba moci 1227x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 5841x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4283x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 3583x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 286x 184 kB 2017