zoradene prednasky

Friends

 

 

Teória štátu a práva

Fakulta: Právnická Fakulta
Škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika

 

Zoznam Prednášok

Názov              
Polické strany skriptá scan č.1 1087x 42 kB 2008
Polické strany skriptá scan č.2 891x 19 kB 2008
vypracované otázky 11-20 3195x 59 kB 2008
vypracované otázky 22-25 1869x 34 kB 2008
Otázky TŠaP 3948x 57 kB 2008
Otázky TŠaP 2 3202x 70 kB 2008
Forma štátu 735x 20 kB 2008
Forma vlády 745x 27 kB 2008
Funkcie štátu 710x 29 kB 2008
Nepriama demokracia 608x 28 kB 2008
Politický systém 11519x 87 kB 2008
Systém práva 3179x 62 kB 2008
nadobúdanie štátneho občianstva 1837x 14 kB 2008
ÚZEMNO-ORGANIZAÆNÁ ŠTRUKTÚRA ŠTÁTU. UčLENENIE ŠTÁTU. FORMA ŠTÁTNEHO ZRIEDENIA 1411x 48 kB 2008
Právo mix 10385x 70 kB 2008
forma štátu scan 862x 1,088 kB 2008
Definície 1766x 43 kB 2008
ďalšie vypracovanie otázok 4496x 279 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 5799x 848 kB 2008
Všetky prednášky 2006/2007 1310x 802 kB 2008
Iné pramene práva 2256x 52 kB 2008
Teória štátu a práva - Zimný semester 4263x 151 kB 2008
PzP - Právne normy 1539x 78 kB 2008
PzP - Právne skutočnosti 1788x 78 kB 2008
PzP - Realizácia práva 3321x 104 kB 2008
PzP - Inerné inštrucie, právna norma 1594x 82 kB 2008
PzP - DPPM 1387x 71 kB 2008
PzP - Výklad práva a právna zodpovednosť 5480x 97 kB 2008
PzP - Mimoprávne záruky a právne záruky zákonnosti 1463x 95 kB 2008
Deľba moci 1261x 43 kB 2008
Teoria statu a prava I ZS 6015x 182 kB 2009
24.2.2009 - Pramene práva, štruktúra a klasifikácia pr. noriem 4486x 110 kB 2009
Prednášky - Letný semester 4123x 449 kB 2013
Teória štátu a práva, letný semester vypracované otázky na ústnu skúšku 529x 184 kB 2017